Widziane z Senatu

22-04-2016 10:35
("Kronika Beskidzka" nr 16 (3088) z 21 kwietnia 2016 r.)

Serdecznie witam wszystkich Czytelników! Ponieważ jest to moje pierwsze spotkanie z Państwem na tych łamach pozwolę się przedstawić. Nazywam się Andrzej Kamiński. Pochodzę z naszej ziemi – urodziłem się i wychowałem w Dankowicach. Nadal mieszkam w tej pięknej miejscowości i nie zamierzam tego zmieniać. Od niedawna jestem senatorem RP. Tym z Państwa, którzy na mnie głosowali bardzo dziękuję za poparcie, a tych, którzy tego nie uczynili zapewniam, iż w mojej pracy w Senacie postaram się zawsze pamiętać o każdym człowieku mieszkającym na terenie mojego okręgu. Zapraszam do mojego biura w Bielsku-Białej, wszelkie dane kontaktowe znajdą Państwo na mojej stronie internetowej: http://kaminskiandrzej.pl/

Praca w Senacie jest dla mnie nowym doświadczeniem. Większa część mojego życia zawodowego związana była z edukacją. Najpierw pracowałem jako nauczyciel, następnie wizytator szkół zawodowych w Kuratorium Oświaty w Katowicach, a od 1998 roku na stanowisku dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Moją przygodę z polityką zaczynałem jako radny Powiatu Bielskiego I i II kadencji, po tym doświadczeniu byłem wybierany na radnego Sejmiku Województwa Śląskiego III, IV i V kadencji. Podczas IV kadencji Sejmiku byłem jego wiceprzewodniczącym. Niedługo po wyborze na radnego V kadencji wybrano mnie na urząd senatora. W Senacie pracuję w dwóch komisjach: Nauki, Edukacji i Sportu, a także Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Od wielu lat jestem związany z Akcją Katolicką, aktualnie pełnię funkcję jej prezesa w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Izba wyższa naszego parlamentu to w pewnym sensie terra incognita, często także dla osób interesujących się polityką. Faktycznie, Senat pozostaje nieco na uboczu zainteresowania mediów i wielu tzw. zwykłych obywateli. Tym bardziej cieszy mnie fakt możliwości dzielenia się z Państwem informacjami o naszych pracach (a pracy ostatnimi czasy jest niemało…) i przybliżania meandrów funkcjonowania Senatu.

Aktualnie odbyliśmy już 15. posiedzeń, podczas których debatowaliśmy nad wieloma ważnymi dla Polek i Polaków zmianami. Wszyscy obserwujemy start programu 500+ i jego recepcję wśród obywateli, osobiście jestem zdania, że spełni on swoje zadanie. Niedługo czekają nas kolejne zmiany które powinny znacząco polepszyć byt wszystkich Polaków. Już wkrótce wchodzi w życie ustawa zapewniająca osobom, które ukończyły 75 rok życia, dostęp do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (wymienionych w wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia). W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają pracę nad wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej przy umowach-zlecenia na poziomie 12 zł brutto. W duchu szacunku dla własnej historii grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości przygotowała ustawę o dekomunizacji przestrzeni publicznej. Obie izby przegłosowały już tę ustawę, dzięki temu już niedługo powinniśmy pozbyć się ostatnich reliktów po systemie słusznie minionym. Czeka nas także sporo pracy nad reformą systemu oświaty. W lutym Minister Edukacji Anna Zalewska zainicjowała wielką debatę pod hasłem „Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana” w której ma wziąć udział 1840 ekspertów pogrupowanych w 16 grupach tematycznych. Ma się także odbyć 16 debat wojewódzkich. Do udziału w debacie „Uczeń – Rodzic – Nauczyciel. Dobra zmiana” zapraszamy rodziców, uczniów i samorządowców. Owocem tej wielkiej „burzy mózgów” będzie przedstawiony we wrześniu projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Siódmego marca w Goczałkowicach-Zdroju zaprosiłem wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące planowanych zmian w edukacji. Przyszło prawie 30 osób – pojawiło się wiele postulatów i komentarzy godnych uwagi.

Spełniając obietnice wyborcze, dbając o dobrą politykę historyczną i zmiany w systemie oświaty nie zapominamy o poprawie stanu gospodarki – na 14. posiedzeniu Senatu bez poprawek i bez żadnych głosów przeciw przyjęliśmy „ustawę o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r.”. Ustawa ta ma na celu określenie celów strategicznych członkostwa Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB). Instytucja ta będzie inwestować głównie w rozwój bezpośrednich połączeń morskich i kolejowych między Azją a Europą. Polscy przedsiębiorcy wiele skorzystają na tej umowie… Czy Polska będzie ważnym ogniwem „nowego jedwabnego szlaku”? Wspólny interes Polski i Chin zdaje się przemawiać na korzyść tej tezy. Nie mniej czeka nas jeszcze sporo pracy, a i nie wszyscy chcieliby, żeby Polska mogła stać się jednym z głównych rozgrywającym w Europie…

Wiele myśli, wiele planów, a to wszystko w pełnym nadziei roku 1050. rocznicy Chrztu Polski… Do zobaczenia!