Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów i samorządowców diecezji bielsko-żywieckiej.

03-02-2016 11:24
11 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu opłatkowym parlamentarzystów i samorządowców diecezji bielsko-żywieckiej.