Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego

16-10-2015 22:49
12 października w ramach Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego podczas której podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia apelu do instytucji, organizacji i środowisk społecznych o aktywne zaangażowanie się w procesy kompleksowej rewitalizacji terenów zdegradowanych Województwa Śląskiego. W czasie sesji miałem zaszczyt, wraz z przewodniczącym Sejmiku, wręczyć Odznaki Honorowych za Zasługi
dla Województwa Śląskiego przedstawicielom MŚP.