X Śląskie Forum Abstynenckie

05-10-2015 22:33
3 października, w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku- Białej, Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego zorganizował X Śląskie Forum Abstynenckie na temat: "Rola Stowarzyszeń Abstynenckich w Promowaniu Trzeźwego Stylu Życia i Integracji Społecznej w Regionie Śląskim.
Dziękuję za zaproszenie oraz możliwość spotkania z przedstawicielami
Stowarzyszeń Abstynenckich zrzeszonych w RZSA Województwa Śląskiego.