Andrzej Kamiński Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Senatu RP

22-09-2015 22:41
Andrzej Kamiński
Kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Senatu RP. Okręg wyborczy 78. Reprezentant Podbeskidzia i Ziemi Pszczyńskiej.
Lat 56. Żonaty. Mieszka w Dankowicach. Absolwent AGH w Krakowie.
Radny Sejmiku Województwa Śląskiego III, IV i V kadencji. W latach 2010-2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku. Obecnie Przewodniczący Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Od 1998 roku Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Długoletnie zaangażowanie samorządowe, zawodowe i społeczne utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest troska o dobro wspólne budowane w oparciu o wartości, do których należą godność osoby ludzkiej i zdrowa rodzina. Niewątpliwie największym wyzwaniem na najbliższe lata jest poprawa jakości życia wszystkich polskich rodzin oraz zapewnienie pracy i godziwej płacy bez potrzeby emigracji zarobkowej. Wspieranie rodzin gwarantuje lepszą przyszłości.
Czerpiąc z uniwersalnego nauczania Kościoła katolickiego, za aksjomat myślenia i działania w sprawach publicznych uznaję poszanowanie godności każdego człowieka i ochronę życia ludzkiego. Nasze państwo winno być rozumiane także jako jakość moralna i mieć mocne podstawy etyczne.
Pomyślność naszego Narodu i jego godne miejsce w Europie zależy od tego, czy będzie on wykształcony oraz świadomy swej dawnej i obecnej roli, czy państwo będzie chronić i premiować aktywność obywateli i ich przedsiębiorczość. Bardzo ważne są ponadto wzrost gospodarczy naszego kraju, wsparcie rolnictwa oraz rozwój wsi. Za bardzo istotne uważam także działania na rzecz rozwoju służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i kultury, jako dotyczące każdego z nas.
Jestem głęboko przekonany o tym, że wierność tradycji, patriotyzm i duma narodowa sprzyjają rozwojowi państwa. Chcę pracować dla bezpiecznej Polski, kraju, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki.
Uważam wspólnotę państwową za trwały związek rozumnych i wolnych obywateli, dlatego chciałbym – jako przyszły senator – w sposób roztropny i odpowiedzialny kształtować jej sprawiedliwe prawa oraz cywilizowane obyczaje, zwłaszcza w życiu publicznym. Chciałbym jako Europejczyk, by mój kontynent był dostatni i szczęśliwy!