Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.

23-10-2014 23:01
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach – Dziedzicach 15 października miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela.
Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej były okazją do wręczenia nagród przez burmistrza miasta Czechowice – Dziedzice dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Czechowice – Dziedzice oraz przez starostę bielskiego dla dyrektorów i nauczycieli ze szkół prowadzonych przez powiat bielski.
Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.
W dowód uznania za wieloletnią, bo 25 letnią pracę zawodową w oświacie, pamiątkowe zegarki otrzymali pracownicy i nauczyciele przedszkoli i szkół prowadzonych przez gminę Czechowice-Dziedzice.
Miłą niespodzianką spotkania był interesujący i dowcipny program o nauczycielach przygotowany przez uczniów z SP nr 2.