Widziane z Senatu (10 X 2019 r.)

11-10-2019 08:34
(„Kronika Beskidzka” nr 41 (3270) z 10 października 2019 r.)

Nastał czas decyzji. Po tygodniach kampanii wyborczej nadchodzi dzień wyboru. Polacy mają możliwość zadecydować o przyszłości naszego kraju. Mam nadzieję i szczerze wierzę, że Rodacy, podejmując tak ważną decyzję, zachowają się w sposób racjonalny. Wszelkie uprzedzenia i emocje należy odstawić na boczny plan. Niech każdy w spokoju przemyśli jak zagłosować. Przemyśli i pójdzie na wybory! Nie pozwólmy, aby decydowali za nas inni.

W ostatnich dniach jednym z ważniejszych tematów było zdrowie Polaków. Służba zdrowia jest dla nas wszystkich bardzo istotna. Każdy kolejny rząd podejmuje próby jej naprawy. Zazwyczaj różnie to wychodzi. Rząd Zjednoczonej Prawicy zdrowie Polaków traktuje priorytetowo. Przyjęliśmy tzw. ustawę 6 proc., która gwarantuje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB do 2024 roku. W 2019 roku po raz pierwszy w historii publiczne nakłady na służbę zdrowia przekroczyły poziom 103 mld zł. To wzrost aż o 30 mld w stosunku do 2014 roku. Skróciliśmy kolejki do wielu specjalistów. Na przykład na operację zaćmy można się teraz dostać w ciągu kilkunastu dni, na operację endoprotezy stawu w ciągu miesiąca. Bardzo ważne są inwestycje w lekarzy i personel medyczny. Obecnie obserwowana poprawa warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia zahamowała liczbę odejść, a nawet wywołała nową falę zainteresowania wykonywaniem zawodów medycznych. Świadczą o tym m.in. dane o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących zawód. Potwierdzają one, że nie tylko coraz więcej młodych osób rozpoczyna pracę w tych zawodach, lecz także to, że część osób, które odeszły do innych branż lub wyjechały za granicę, powraca do zawodu. Kierunki medyczne znowu zyskują na popularności wśród studentów. Od 1 stycznia 2019 roku w każdej aptece w Polsce realizowana jest e-recepta, a od 1 grudnia 2018 roku lekarze w całej Polsce mogą wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Od września 2018 roku osoby, które ukończyły 75 lat mogą korzystać z bezpłatnych leków. W 2017 roku zakupiliśmy 16 dentobusów. Dentobusy docierają do wielu, przede wszystkim mniejszych, miejscowości w których dzieci i młodzież mają utrudniony dostęp do świadczeń stomatologicznych. W 2024 roku nakłady na ochronę zdrowia wyniosą około 159 mld złotych – ponad dwukrotnie więcej niż Platforma Obywatelska wydała na zdrowie w 2015 roku. Mamy świadomość, że jeszcze wiele kwestii związanych z ochroną zdrowia wymaga poprawy, jest to niestety związane z wieloletnimi zaniedbaniami poprzednich rządów. Wzrost finansowania ochrony zdrowia stwarza podstawę do poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia pacjentów. Wielką odpowiedzialnością będzie wykorzystanie zwiększonych nakładów efektywnie, tak aby przyniosły jak największą korzyść dla pacjentów.

Sytuacja w służbie zdrowia poprawia się także w naszym regionie. 30 września uczestniczyłem w prezentacji realizacji projektu „Zdrowy Śląsk. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”. Wtedy też w naszym szpitalu odbyło się otwarcie zmodernizowanej pracowni rezonansu magnetycznego. Cały sprzęt zakupiony dla Szpitala Wojewódzkiego w ramach tego programu kosztował 15,5 miliona złotych. Gratuluję Dyrekcji Szpitala, a w imieniu pacjentów dziękuję za zakup najnowocześniejszych na świecie urządzeń ratujących życie pacjentów regionu. września z kolei w Porąbce uczestniczyłem w konferencji dotyczącej planu przebudowy mostu na Sole w ramach programu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Mosty dla Regionów”. To bardzo ważna i potrzebna dla tej miejscowości oraz całego regionu inwestycja, na którą czekano od lat. Koszt całej inwestycji wyniesie około 18 mln złotych. Przebudowane zostaną także odcinki dróg prowadzące do mostu. Nowy most zastąpi tymczasową przeprawę, na której prowadzony jest ruch wahadłowy oraz obowiązuje ograniczenie wagowe, co jest nie tylko utrapieniem kierowców, ale stanowi problem w przypadku konieczności przejazdu służb ratowniczych.

Prezentowane przeze mnie inwestycje oraz inne działania rządu Zjednoczonej Prawicy to tylko mała część naszych sukcesów. Lata 2015-2019 to bardzo dobry czas dla Polski. Od Państwa zależy, czy kolejne cztery lata będą także czasem „dobrych zmian”. Kandydując kolejny raz do Senatu w okręgu nr 78 (Bielsko-Biała, powiat bielski i powiat pszczyński) pragnę być głosem naszego regionu w izbie wyższej parlamentu. Proszę o Państwa głos.

Andrzej Kamiński