Bardzo ważna informacja dla górników i ich rodzin!

29-01-2019 14:00
Bardzo ważna informacja dla górników i ich rodzin!

22 stycznia weszła w życie Ustawa "o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego".
Nowa ustawa poszerza katalog osób uprawnionych do tego świadczenia o osoby na świadczeniach przedemerytalnych, wdowy, wdowców i sieroty po zmarłych pracownikach.
Przez 90 dni (od 22 stycznia licząc), osoby uprawnione do świadczenia będą mogły składać wnioski w wyznaczonych do tego miejscach. Wypłata rekompensat nastąpi od 1 czerwca 2019 r.

Proszę o przekazanie tej informacji wszystkim zainteresowanym.

informacja na stronie Ministerstwa Energii: https://www.gov.pl/web/energia/22-stycznia-2019-r-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-wyplacie-rekompensat-za-utrate-prawa-do-bezplatnego-wegla