75. rocznica "Krwawej Niedzieli" w Bielsku-Białej

16-07-2018 08:31
11 lipca w całej Polsce odbywały się obchody 75. rocznicy "Krwawej Niedzieli". W Bielsku-Białej obchodom towarzyszyło odsłonięcie pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945, który stanął na Cmentarzu Wojskowym przy ulicy Saperów.

Poniżej tekst mojego listu okolicznościowego:

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 75. Rocznicy „Krwawej Niedzieli” połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego Polakom zamordowanym przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1943-1945. Niestety z powodu odbywającego się w dniu dzisiejszym posiedzenia Senatu nie mogłem przyjechać do Bielska-Białej, aby wziąć udział w tym ważnym dla całego regionu wydarzeniu. Pragnę jednak, za pośrednictwem tego listu, serdecznie pozdrowić Wszystkich Uczestników uroczystości, a także bardzo mocno podziękować za Waszą pamięć o bestialsko pomordowanych Rodakach. W sposób szczególny dziękuję Wszystkim Osobom dzięki którym powstał ten przejmujący pomnik. Warto podkreślić, że uchwałę o budowie monumentu bielscy radni podjęli jednogłośnie.

Po zakończeniu II wojny światowej na terenie Bielska-Białej osiadło wiele rodzin pochodzących z terenów na których operowali ukraińscy nacjonaliści. Spora cześć z nich – niejako cudem – uniknęła śmierci z rąk ukraińskich oprawców. Czytając różne wspomnienia, a także słuchając opowieści naocznych świadków tamtych wydarzeń można dojść do wniosku, że nie ma takiej podłości, której nie dopuściłby się człowiek. Z drugiej strony wiemy, że nawet w piekle, które ukraińscy nacjonaliści stworzyli naszym Rodakom pojawiały się osoby gotowe – ryzykując własne życie – ratować Polaków. Dziś przypominamy o tych tragicznych wydarzeniach nie po to, aby szukać zemsty, lecz aby oddać należny hołd bestialsko pomordowanym.

Doskonale wiemy, że tylko w prawdzie można budować prawdziwe pojednanie między narodami w duchu – obecnych na pomniku – słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych na progu trzeciego tysiąclecia we Lwowie: „Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to co jednoczy niż to co dzieli, ażeby razem budować przyszłość”.

Andrzej Kamiński