Wigilia bez granic

12-12-2017 12:39
Instytut Myśli Schumana po raz kolejny organizuje "Wigilię bez granic". W tym roku w propagowanie "Wigilii" włączył się Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana, którego jestem przewodniczącym. Zachęcam Państwa do włączenia się w to dzieło (więcej informacji w linku: http://wigiliabezgranic.com/ ). Załączam list związany z tym wydarzeniem.

„Wigilia bez granic” – inicjatywa, zaproponowana przez Instytut Myśli Schumana, polegająca na zaproszeniu przebywających w Polsce obcokrajowców do stołu wigilijnego jest elementem budowania wspólnoty narodów.

Gościnność polskich rodzin jest wpisana w naszą kulturę, tradycję i wypływa z wiary chrześcijańskiej.
Jest ona wyrażana w przysłowiu „Gość w domu, Bóg w domu”.
Zaproszenie przybysza do domu i napełnienie pustego talerza, który w wielu naszych domach jest ustawiany na stole wigilijnym, może się stać realizacją naszej gotowości do okazania miłosierdzia drugiemu człowiekowi.
Każde tego typu działanie wymaga pewnego wysiłku i pokonania oporu.
Jeśli temu zaproszeniu towarzyszyć będzie życzliwość i otwartość to jesteśmy na drodze budowania dobrych relacji między ludźmi, budowania wspólnoty narodów o której myślał Robert Schuman.

Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana wspiera projekt „Wigilia bez granic”, który wpisuje się w cele Parlamentarnej Grupy - prowadzenia działań zmierzających do urzeczywistnienia myśli propagowanych przez Roberta Schumana.

Schuman akcentował, że budowanie relacji między ludźmi na fundamentach chrześcijańskich to klucz dla prawdziwej Wspólnoty Narodów Europy, która powinna stać się skutecznie działającą jednością, świadomą wewnętrznej różnorodności.

Można się różnić, ale trzeba również być pewnym, że istnieje wystarczająco dużo więzów i wspólnych idei.

W ten właśnie sposób zmierzamy w stronę koncepcji świata, w którym coraz wyraźniej ujawnia się wizja i poszukiwanie tego, co łączy narody i jest im wspólne.

Chrześcijaństwo uczy o równości wszystkich ludzi, dzieci tego samego Boga, odkupionych przez tego samego Chrystusa, bez różnicy rasy, koloru skóry, klasy i zawodu.
Uniwersalne prawo miłości i miłosierdzia uczyniło z każdego człowieka bliźniego. Właśnie na tym prawie opierają się stosunki społeczne w świecie chrześcijańskim.

Wspieranie rozwoju relacji między obywatelami różnych państw w sferze kultury, nauki, gospodarki, religii i życia społecznego – wspieranie kształtowania fundamentalnej dla kultury europejskiej chrześcijańskiej postawy światopoglądowej i tradycji chrześcijańskiej wpisuje się w cele Parlamentarnej Grupy Schumana.

Pokarzmy razem, że nasze polskie domy stały się otwarte nie tylko podczas wigilii Bożego Narodzenia, czy Światowych Dni Młodzieży, ale otworzyły się już na zawsze, bo taki jest główny cel projektu „Wigilia bez granic”. Projektu w realizację, którego włączyła się Parlamentarna Grupa Schumana.

Zachęcam Państwa do udziału w tym dziele.

Niech dzięki „wigilii bez granic”, przebywający u nas goście – obcokrajowcy mogą w tym roku, a także w latach kolejnych, doświadczyć ciepła i miłości świąt Bożego Narodzenia.