"List do Taty" (protokół z wynikami)

18-09-2017 09:47
Protokół komisji oceniającej prace nadesłane na okręgowy etap konkursu pn. „List do Taty” (4. Edycja, 2017) zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP, senatorów wraz ze swoimi biurami senatorskimi oraz zespół Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, składa się z dwóch etapów: okręgowego oraz ogólnopolskiego.

Celem konkursu jest:
- skierowanie uwagi opinii publicznej na zagadnienia związane z niezastąpioną rolą ojca w życiu dziecka,
- zaangażowanie jak największej liczby szkół w propagowanie roli ojca w budowaniu harmonii rodzinnej i procesie wychowawczym dzieci,
- tworzenie lokalnych środowisk wspierających kulturę odpowiedzialnego ojcostwa,
- propagowanie przykładów dobrego godzenia życia rodzinnego z pracą zawodową ojców rodzin,
- zainteresowanie senatorów rolą ojców w polskich rodzinach, a w szczególności wżyciu i rozwoju emocjonalnym dziecka.


Posiedzenie Komisji okręgowej odbyło się 6 września 2017 roku w biurze Senatora Andrzeja Kamińskiego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Juliusza Słowackiego 2.

Podsumowania konkursu na szczeblu okręgowym dokonało jury w składzie:

1. Andrzej Kamiński – przewodniczący
2. Beata Tomasiewicz – członek
3. Elżbieta Szczypka – członek
4. Paweł Korzondkowski – członek

Na konkurs wpłynęły łącznie 43 prace. Uczestnicy konkursu reprezentowali szkoły z Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz powiatu oświęcimskiego.

Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs pracami i merytorycznej dyskusji postanowiło do etapu ogólnopolskiego zakwalifikować pracę autorstwa Tymoteusza Jekiełka (Jekiełek), ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach. Jury przyznało także drugie i trzecie miejsc na etapie okręgowym konkursu. Drugie miejsce przyznano Janowi Wawro – uczniowi Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Harmężach. Trzecie miejsce przyznano Samuelowi Guzemu (Guzy) ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

Dokonując oceny prac jury pod uwagę brało:
- samodzielność pracy,
- szczerość i autentyczność,
- umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.
- umiejętności pisarskie autora.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, gratulujemy i życzymy sukcesów.