Deklaracja Schumana 2017

05-09-2017 13:01
Zachęcam Państwa do zapoznania się z "Deklaracją Schumana 2017" - (pełny tekst: http://www.imschuman.com/images/DEKLARACJA.pdf) uchwaloną przez Instytut Myśli Schumana.

Preambuła dokumentu:

"W związku z 60 rocznicą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej państwa
Europy i liderzy z Brukseli dyskutują kierunki w jakich ma iść Europa. Od 7 lutego 1992 r.,
kiedy powstała Unia Europejska będąca w swej koncepcji modelem superpaństwa i
zaprzeczeniem idei Roberta Schumana, obserwujemy szereg negatywnych procesów i
narastającej niechęci obywateli państw europejskich do takiego kursu, jaki przyjmuje
Bruksela. Brexit i inne poważne symptomy niezgody na odchodzenie od idei Roberta
Schumana są ostatecznym sygnałem alarmowym, aby zmienić funkcjonujący kierunek.

Niepokojące jest to, że na szczycie w Rzymie 25 marca 2017 r. europejscy politycy
w ogóle nie nawiązali do Roberta Schumana, co można odebrać jako ignorowanie jego idei,
które doprowadziły do „cudu” długotrwałego pokoju, utrzymującego się w Europie w
okresie, jaki nie był spotykany od wielu wieków. Trwający proces beatyfikacyjny Roberta
Schumana jest bardzo ważnym przypomnieniem znaczenia wartości jego idei dla Europy i
świata.

Dzisiaj, w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, wszyscy politycy, którzy
milcząco przechodzą obok idei Schumana, nie tylko przekreślają jego wizję, ale także
niszczą owoce, jakie zrodziły się z pojednania dokonanego według jego koncepcji. Dlatego
dzisiaj sam Schuman woła ponownie: „Europo wróć do korzeni!” Z nim wołamy także my
i wszyscy, dla których Europa była, jest i ma być Europą ukształtowaną przez 2000 lat
chrześcijaństwa.

Obecny kryzys w Europie, kryzys dzieła pojednania i jednoczenia Kontynentu, wynika
z porzucenia wizji Ojców Założycieli, zwłaszcza artykułowanych przez Roberta Schumana i
przyjęcia modelu integracji sprzecznego z fundamentalnymi wartościami założycielskimi:
chrześcijaństwem, wolnością, solidarnością, różnorodnością i patriotyzmem. Po śmierci
Roberta Schumana przestano realizować jego myśli i cele, a wręcz rozpoczęto działania
przeciwne prowadzące do stopniowej destrukcji, której następujące, negatywne skutki
oglądamy z coraz większym natężeniem: ideologiczny sekularyzm, oligarchizacja i
ograniczanie wolności, antysolidarnościowy dyktat silnych, administracyjno-biurokratyczna
uniformizacja, promocja kosmopolityzmu i wykorzenienia Europejczyków z ich rodzimych
kultur narodowych. „II Deklaracja Schumana 2017” ma za zadanie przypomnieć głos
Schumana i wezwać do powrotu do korzeni, a także zjednoczyć ludzi dobrej woli wokół
faktycznych celów i podejścia Roberta Schumana, który niejako chce „zmartwychwstać” i
przywrócić Europie jej znakomity wizerunek i kondycję. W ramach prezentowanej Deklaracji
przypominamy odrzucane lub podważane dziś filary Wspólnoty Narodów Europy oraz
kierunki zmian, jakie należy podjąć, aby powrócić do Europy zgodnej z wizją Ojców
Założycieli".