Wyniki konkursów o św. Andrzeju Boboli - patronie Czechowic-Dziedzic

23-05-2017 13:25
W celu pogłębienia zainteresowań historią Polski, dramatycznymi dziejami chrześcijaństwa na wschodnich terenach dawnej Rzeczpospolitej, popularyzacji wiedzy na temat postaci patrona miasta Czechowice - Dziedzice oraz kształtowania postaw moralnych i etycznych w Parafii św. Andrzeja Boboli w Czechowicach – Dziedzicach zorganizowano konkursy pod hasłem:

Tajemniczy i rozpoznany. „Św. Andrzej Bobola patronem Polski i miasta Czechowice-Dziedzice”

Honorowy patronat nad konkursami objęli Senator RP Andrzej Kamiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Czechowic-Dziedzic Marian Błachut.

Konkursy zostały poświęcone postaci św. Andrzeja Boboli. Do udziału zaproszono uczniów szkoły podstawowej klas 1-3, 4-6, młodzież gimnazjalną oraz ponadgimnazjalną. W konkursie wiedzy zadania opierały się na literaturze, którą przekazano do bibliotek szkolnych w 2001 roku. Są to następujące pozycje:
1. M. Paciuszkiewicz, M. Topczewska - Metelska, W. Wasilewski: „Będę jej głównym patronem”, Kraków 1995 r.
2. J. Bolewski, M. Paciuszkiewicz „Patron odrodzonej Polski” Ząbki 1998 r.
3. M. Paciuszkiewicz „Życie i dzieje kultu św. A. Boboli” Ząbki 1998r.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Czechowicach – Dziedzicach w sprawie wyrażenia woli ustanowienia św. Andrzeja Boboli patronem miasta Czechowice- Dziedzice.

Dnia 20 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów podczas festynu w Parafii św. A. Boboli w Czechowicach-Dziedzicach. Przygotowano również pokonkursową wystawę prac plastycznych, którą można obejrzeć w kościele.
Uczestnicy etapu miejskiego zostali wyłonieni podczas szkolnych eliminacji, startowali zespołowo odpowiadając na pytania testowe. Tematyka konkursu obejmowała życie św. Andrzeja Boboli, dzieje jego relikwii, znaczenie Świętego jako patrona odrodzonej Polski i Czechowic- Dziedzic. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny i multimedialny.

FINAŁ KONKURSU WIEDZY „Tajemniczy i rozpoznany”
W dniu 28 kwietnia br. odbył się etap miejski konkursu wiedzy o św. Andrzeju Boboli patronie Polski i miasta Czechowice-Dziedzice. Komisja w składzie: Przewodniczący: Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli o. JURUŚ STANISŁAW Członkowie: p. Bernadeta Pochopień oraz p. Beata Tomasiewicz, dokonała oceny prac pisemnych-testów. W kategorii uczniowie szkół gimnazjalnych wzięło udział 12 uczestników, szkoły uzyskały następującą punktację:

1.
Katolickie Gimnazjum 43 pkt. I miejsce

2.
ZS Ligota 42 pkt. II miejsce

3.
GP2 Czechowice- Dziedzice 41 pkt. III miejsce

4.
GP1 Czechowice-Dziedzice
38 pkt.

Najwyższą ilość punktów uzyskali następujący uczniowie: Adam Andreczko-17 pkt. (KG), Magdalena Rojczyk-15 pkt. (KG), Alicja Pająk-15 pkt. (GP1), Katarzyna Sekta-15 pkt. (GP2).
W kategorii uczniowie szkół podstawowych wzięło udział 15 uczestników, szkoły uzyskały następującą punktację:

1.
ZS Ligota 40 pkt. I miejsce

2.
ZS Zabrzeg 40 pkt. I miejsce

3.
ZSP Bronów 37pkt. II miejsce

4.
SP5 Czechowice-Dziedzice 35 pkt. III miejsce

5.
SP3 Czechowice-Dziedzice
32 pkt.

Najwyższą ilość punktów uzyskali następujący uczniowie: Marta Mglej-14pkt. (SP5) oraz Julia Mitura-14pkt (SP Zabrzeg).

Wyniki konkursu plastycznego i multimedialnego „Święty Andrzej Bobola patronem Polski i miasta Czechowice-Dziedzice”:

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa klasy 1-3

1 miejsce- Laura Banet, Szkoła Podstawowa Nr 5
2 miejsce- Julia Rogol, Szkoła Podstawowa Nr 5
3 miejsce- Martyna Fuchs, Szkoła Podstawowa Nr 5

Wyróżnienie- Martyna Dyla, Szkoła Podstawowa Nr 5
Wyróżnienie- Mateusz Janik, Szkoła Podstawowa Nr 5
Wyróżnienie- Zuzanna Żertka ZS Zabrzeg

Kategoria wiekowa: szkoła podstawowa klasy 4-6

1 miejsce- Jakub Mynarski, Szkoła Podstawowa Nr 3
2 miejsce- Wiktoria Czerpak, Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota
3 miejsce- Julia Seweryn, Szkoła Podstawowa Nr 5

Wyróżnienie- Mikołaj Pawłowski, Szkoła Podstawowa Nr 5
Wyróżnienie- Aleksandra Dyl, Szkoła Podstawowa Nr 5
Wyróżnienie- Michał Gawlas, Szkoła Podstawowa Nr 3 Ligota
Wyróżnienie- Roksana Hałas, Szkoła Podstawowa Nr 5
Wyróżnienie- Joanna Iwaniec, Szkoła Podstawowa Nr 5

Kategoria wiekowa: gimnazjum

1 miejsce- Klaudia Płaska, Gimnazjum Publiczne Nr 2
2 miejsce- Karolina Sepot, Gimnazjum Publiczne Nr 3
3 miejsce- Gabriela Ligęza, Gimnazjum Publiczne Nr 3

Wyróżnienie- Alicja Wróbel, Gimnazjum Publiczne Nr 2
Wyróżnienie- Klaudiusz Pollak, Gimnazjum Publiczne Nr 2
Wyróżnienie- Weronika Krzanowska, Gimnazjum Publiczne Nr 2
Wyróżnienie-Patryk Sadkowski, Zespół Szkół Specjalnych
Wyróżnienie- Maciej Pławecki, Zespół Szkół Specjalnych
Wyróżnienie- Piotr Dylowicz, Zespół Szkół Specjalnych
Wyróżnienie-Klaudia Liber, Zespół Szkół Specjalnych

Wyniki konkursu multimedialnego w kategorii gimnazjum

1 miejsce- Julia Szary, Gimnazjum Publiczne Nr1
2 miejsce- Klaudia Kupper, Gimnazjum Publiczne Nr1
3 miejsce- Dominik Wątroba , Katolickie Gimnazjum

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.