Minister Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej

31-01-2017 14:38
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska przebywała 31 stycznia w Bielsku-Białej. Podczas wizyty Pani minister odbyła kilka spotkań podczas których rozmawiała z uczniami, nauczycielami, rodzicami, parlamentarzystami i samorządowcami. Podczas spotkania współorganizowanego przez Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ "Solidarność" oraz Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Podbeskidzie, które odbyło się w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Pani minister przez ponad godzinę odpowiadała na pytania nauczycieli oraz samorządowców, którzy zastanawiali się nad różnymi praktycznymi aspektami wdrażania reformy oświaty. Wnioski płynące ze spotkania są jasne, Reforma Systemu Edukacji jest dobrze przygotowana, a różne wątpliwości i obawy często biorą się z niewiedzy.