XX rocznica erygowania Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Sesja naukowa w Hałcnowie.

16-05-2016 09:40
14 maja członkowie Akcji Katolickiej naszej Diecezji spotkali się w Sanktuarium MB Bolesnej w Bielsku-Białej Hałcnowie. Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy różańcowej, po której uczestniczyliśmy w Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego. Po liturgii i poczęstunku udaliśmy się do hałcnowskiego Domu Kultury gdzie wysłuchaliśmy przemówienia poświęconego XX leciu działalności Akcji Katolickiej, które zostało wygłoszone przez Panią mecenas Halinę Szydełko, posłankę i wieloletniego prezesa Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. Następnie Ksiądz doktor Przemysław Sawa, Diecezjalny Misjonarz Miłosierdzia, wystąpił z prelekcją zatytułowaną "Główne aspekty orędzia o miłosierdziu Bożym w nauczaniu papieża Franciszka". Na zakończenie spotkania odbył się jeszcze program artystyczny.