XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek

14-03-2016 15:58
11-12 marca odbył się XVI Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowany przez Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Podczas całego przeglądu wystąpiło ponad 1000 osób.