Podziękowania

27-10-2015 23:14
Składam serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy oddali na mnie głos w wyborach do Senatu RP. 25 października otrzymałem 93 299 głosów ważnych.
Dziękuję również Wszystkim, którzy poprzez swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej dojrzałości.
Uważam wspólnotę państwową za trwały związek rozumnych i wolnych obywateli, dlatego chciałbym – jako senator – w sposób roztropny i odpowiedzialny kształtować jej sprawiedliwe prawa oraz cywilizowane obyczaje, zwłaszcza w życiu publicznym. Chciałbym jako Europejczyk, by mój kontynent był dostatni i szczęśliwy!
Postaram się rzetelnie wykonywać swój mandat, traktując go jako zaszczytną służbę społeczną. Będę pełnił powierzone mi obowiązki oraz zadania na chwałę Boga i pożytek ludzi.

Andrzej Kamiński