Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2015/2016

06-10-2015 12:18
5 października 2015 r. Akademia Techniczno-Humanistyczna zainaugurowała rok akademicki 2015/2016. Była to ostatnia inauguracja pod przewodnictwem JM Rektora prof. Ryszarda Barcika.
W wystąpieniach gości podkreślano rolę Akademii Techniczno-Humanistyczna w regionie oraz jej misję krzewienia nauki i dociekania prawdy. Podziękowano również JM Rektorowi za osiem lat udanego zarządzania Uczelnią.
Ważnym momentem dla społeczności studenckiej była uroczysta immatrykulacja, którą poprowadził prof. Henryk Klama prorektor ds. studenckich i kształcenia. Ślubowanie złożyli studenci I roku, którzy uzyskali najlepsze wyniki w trakcie tegorocznej rekrutacji na studia.