Program wyborczy

24-09-2015 16:35
Najważniejsze zagadnienia programowe:
- szczególna troska o małżeństwo i rodzinę,
- uproszczenie i uszczelnienie podatków, obniżenie danin dla najgorzej sytuowanych,
- obniżenie wieku emerytalnego,
- odbudowa polskiego przemysłu, wsparcie górnictwa, zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego, renegocjacja pakietu klimatyczno-energetycznego,
- uproszczenie przepisów dotyczących przedsiębiorczości, wspieranie rodzimej przedsiębiorczości zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw,
- rozbudowa podstawowej infrastruktury drogowej i kolejowej,
- podniesienie nakładów na ochronę zdrowia, likwidacja NFZ i przywrócenie budżetowego finansowania ochrony zdrowia, powołanie sieci szpitali,
- ochrona polskiej ziemi, wyrównanie poziomu dopłat rolnych dla polskich rolników oraz troska o opłacalność produkcji rolnej,
- znaczący wzrost nakładów na naukę, kulturę, wspieranie Polonii i Polaków za granicą,
- przywrócenie rodzicom prawa do decydowania, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole w wieku 6 lat,
- przeprowadzenie badań nad rolą i przyszłością gimnazjów, przywrócenie autorytetu nauczyciela,
- uporządkowanie kształcenia zawodowego, tworzenie wyższych szkół zawodowych,
- przywrócenie znaczenia polityki historycznej i kształcenia postaw patriotycznych,
- troska o rozwój turystyki oraz kultywowanie tradycji naszego regionu.