Gala Business Centre Club w Promnicach

01-09-2015 11:12
30 sierpnia 2015 podczas jubileuszowej XX Gali Loży Katowickiej BCC w Zameczku Myśliwskim w Promnicach w imieniu Sejmiku wyróżniłem Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego przedsiębiorstwa, które przyczyniły się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego społecznego naszego regionu:

Conbelts S.A.

Fabryka Automatyki Fach S.A.

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów SA

AZIS - Mining Service Sp. z o.o.

Królmet Sp. z o.o.

Jacek Janik – Wiceprezes Zarządu EP Centrum Finansowe Sp. z o.o.

Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed S.A.

Doroczna Gala Loży Katowickiej była okazja do nagrodzenia najbardziej prężnych przedsiębiorców. W tym roku poza tradycyjnymi wyróżnieniami, które wręczali m.in. ministrowie spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna i zdrowa prof. Marian Zembala, uhonorowano też Menadżerów XX-lecia.
LISTA NAGRODZONYCH W CZASIE 20. GALI LOŻY KATOWICKIEJ BCC

Menedżer XX-lecia

1. Sławomir Nalewajka - Prezes Zarządu - Bombardier Transportation (ZUWS) Polska Sp. z o.o.

2. Andrzej Kowalski – Prezes Zarządu - Energoprojekt Katowice S.A.

3. Bogdan Fiszer - Prezes Zarządu - Conbelts S.A.

4. Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu – Stalprofil S.A.

5. Jerzy Podsiadło – Prezes Zarządu – Węglokoks S.A.

6. Stefan Król – Prezes Zarządu – Królmet Sp. z o.o.

7. Jerzy Wcisło – Przewodniczący Rady Nadzorczej - JWW Invest S.A.

8. Prof. Józef Dubiński – Naczelny Dyrektor – Główny Instytut Górnictwa

9. Piotr Wojaczek – Prezes Zarządu - Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

10. Prof. Paweł Buszman – Prezes Zarządu – American Heart of Poland S.A.

Statuetki Cezara Śląskiego Biznesu:

Marat Sp. z o.o.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

TF Silesia S.A.

Diamenty do statuetki Cezara Śląskiego Biznesu:

Farby Kabe Polska Sp. z o.o.

BetaMed S.A.

ArcelorMittal Poland S.A.

Odznaczenia Państwowe – Złoty Krzyż Zasługi:

Jan Antończyk

Marzanna Peukert

Robert Gałek

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP

Artur Tomasik - Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Bogdan Fiszer - Prezes Zarządu Conbelts S.A.

Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu Stalprofil S.A.

Jerzy Podsiadło - Prezes Zarządu Węglokoks SA.

Prof. Józef Dubiński - Naczelny Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

Tomasz Tyc - Prezes Zarządu Probet SA

Adam Janik - Prezes Zarządu Rosomak SA