Zaproszenie

11-06-2015 12:17
Akcja Katolicka i Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku mają zaszczyt zaprosić
Na IV Konferencje Naukową z cyklu „Beskidzkie Dziedzictwo”
pt. „Był wśród nas”. Związki Jana Pawła II z naszymi ziemiami.
Upamiętnienie 10. rocznicy śmierci i 20. rocznicy pobytu w diecezji bielsko-żywieckiej
19 VI 2015 r. Jeleśnia, ul. Rynek 3 „Stara Plebania”
(ośrodek edukacyjno-rekolekcyjny Akcji Katolickiej)
Program:
10.00 Powitanie gości
10.15 – 11.30 I część konferencji: prowadzący – prof. dr hab. Tadeusz Miczka
11.30 – 11.45 dyskusja
11.45-12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 13.00 II część konferencji: prowadzący – ks. dr Stanisław Cader
13.00-13.30 Podsumowanie
13.30 Poczęstunek
Udział w konferencji z wykładami zapowiedzieli m.in.
Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Borutka,
Poseł na Sejm RP Stanisław Szwed
Prof. dr hab. Tadeusz Miczka
Ks. dr Stanisław Cader