Poświęcenie odnowionego budynku starej plebanii w Jeleśni

05-06-2015 23:31
30 maja 2015 roku Ks. Biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej poświecił odnowiony budynek starej plebanii w Jeleśni. Uroczystość poprzedziła Msza św. odprawiona w Kościele parafialnym w intencji Akcji Katolickiej.
Swoją obecnością zaszczycili nas poseł Stanisław Pięta a także przedstawiciele władzy samorządowej: pan Antoni Szlagor burmistrz Żywca oraz wójt gminy Jeleśnia Marian Czarnota, pan Piotr Tyrlik wójt Gminy Węgierska Góra, pan Jerzy Motłoch dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Była z nami również pani Halina Szydełko prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.
Uczestniczyliśmy w liturgicznym akcie poświecenia wyremontowanej, starej plebanii jeleśniańskiej wybudowanej z cegły przez naszych praojców w roku 1817, utrzymanej w stylu klasycystycznym, z użytkowym poddaszem, nakrytym „arcypolskim” w architekturze europejskiej dwuspadowym dachem. Obiekt ten stanowi cenny przykład sakralnej architektury o wartościach ponadregionalnych. Nic więc dziwnego, że decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bielsku-Białej został 2 września 1986 roku wpisany do rejestru zabytków.
W związku z podjętymi w roku 2007 pracami remontowymi, które były bardzo kosztowne, pracochłonne i żmudne, poszukiwaliśmy darczyńców i sponsorów. Sami członkowie Akcji Katolickiej nie byliby w stanie unieść tej odpowiedzialności finansowej. Wielu z nas ofiarowało swój czas i siły, wykonując potrzebne prace oraz realizując dozór nad nimi. Był to wielki wkład, który trudno przecenić i za który należy być wdzięcznym. Z pomocą przyszła nam diecezja. Wiele parafii materialnie wspierało to wielkie i ważne dzieło. Mogliśmy uczynić ważny postęp w remontach właśnie dzięki temu wsparciu, które otworzyło nam drogę do środków europejskich.
Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską środkami z dwóch źródeł: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013, Działanie 4.1 „Infrastruktura Kultury” oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2007–2013, Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
Wielka w tym zasługa władz Sejmiku Śląskiego, ale także konserwatora śląskiego i konserwatorów w Bielsku-Białej na czele z panami Jackiem Koniorem i Mariuszem Godkiem, którzy życzliwie czuwali nad jakością wykonywanych prac. Wielka także zasługa architektów państwa Zofii i Piotra Wawrzeńczyków i kierowników budowy pana Tadeusza Kine i Roberta Tobiasza. Bez fachowej pomocy firmy Kozbud i jej kierownika śp. Zbigniewa Radziejowskiego nie byłoby to możliwe. To on w okresie, gdy nie mieliśmy środków finansowych, podejmował i realizował podstawowe prace. Po śmierci Zbigniewa pracami kierowała jego córka pani Joanna Szczypkowska.
Dalsze prace konserwatorsko-adaptacyjne były możliwe dzięki firmie Wodpol z Żywca. To za sprawą prezesa Adama Marszałka i jego współpracowników prace te zostały ukończone, a budynek oddany do użytku. Wysiłki nasze wspierali także sponsorzy, którym dzisiaj serdecznie dziękujemy. Do nich zaliczamy m. in. Jerzego Pilcha, Krzysztofa Lubera, Tadeusza Juraszka, Stanisława Kaszowskiego, Henryka Oczkowskiego, Wojciecha Gawła, Janusza Marszałka.
Ufamy, że budynek ten będzie służył przede wszystkim formacji członków Akcji Katolickiej, nie tylko z naszej diecezji, lecz także z całej Polski. Będzie dostępny dla wszystkich, którzy zechcą z niego skorzystać. Będzie otwarty na wszelkie inicjatywy samorządowe, począwszy od gminy Jeleśnia, poprzez powiat i województwo. Wiążemy wielkie nadzieje z przygranicznym położeniem terenu i możliwością otwarcia się na współpracę z naszymi południowymi sąsiadami. Pragniemy w tym pięknie odnowionym budynku utworzyć Regionalne Centrum Kulturalno-Religijne.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali w jego realizacji. Najpiękniejszą formą wdzięczności jest modlitwa, dlatego też obiecujemy naszą pamięć w modlitwach w intencjach wszystkich naszych wymienionych i niewymienionych dobroczyńców.