Akcja Katolicka w Jeleśni

15-05-2015 11:06
9 maja Wspólnota Akcji Katolickiej spotkała się w Jeleśni z Ks. Biskupem Tadeuszem Rakoczym.
To uroczyste spotkanie rozpoczęło się Mszą św., po której wykład wygłosi Ksiądz Prof. Kazimierz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie pt. "Sumienie w nawiązaniu do XX-lecia pielgrzymki św. Jana Pawła II do naszej diecezji".
Spotkanie zakończyło się na terenie wyremontowanego budynku Starej Plebanii, w którym pragniemy uruchomić Ośrodek Rekolekcyjno-Kulturalny. Nastąpiło również poświęcenie figury Św. Józefa. Otwarcie i poświęcenie Ośrodka będzie miało miejsce 30 maja.
Pragnęliśmy podziękować Bożej Opatrzności za pontyfikat Papieża, św. Jana Pawła II, który pragnął odrodzenia Akcji Katolickiej w Polsce i ukazywał nam kierunki działania.
Po prawie dwudziestu latach funkcjonowania możemy również w sposób materialny na trwałe wpisać się w historie naszej diecezji.
W roku 2007 Akcja Katolicka przejęła budynek Starej Plebanii, rozpoczynając prace adaptacyjno-remontowe. Dzięki ogromnej życzliwości, Biskupa T. Rakoczego, mogliśmy ukończyć to dzieło.
Z całego serca dziękujemy, bo bez Jego wsparcia nie osiągnęlibyśmy tego celu. Mamy nadzieję, że Ośrodek Rekolekcyjno-Kulturalny będzie nowym impulsem dla ożywienia i dalszego rozwoju Akcji Katolickiej.
Pracę związane z remontem, szczególnie trudne sprawy, powierzaliśmy Świętemu Józefowi, któremu podziękowaliśmy i zawierzyliśmy Akcję Katolicką Diecezji Bielsko-Żywieckiej - nasze podejmowane i realizowane dzieła, łącznie z powstającym Ośrodkiem.

ZAWIERZENIE AKCJI KATOLICKIEJ ŚW. JÓZEFOWI OPIEKUNOWI KOŚCIOŁA

Święty Józefie, stróżu Świętej Rodziny, niezłomny i wierny małżonku Najświętszej Maryi Dziewicy, przybrany ojcze Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, Jego oddany opiekunie i wychowawco! Z woli samego Boga stałeś się opiekunem Kościoła świętego, czuwasz nad nim i wraz z Najświętszą Maryją, słusznie nazywaną Matką Kościoła, wspierasz go swoim wstawiennictwem u Jej Syna – Jezusa Chrystusa.
Akcja Katolicka od blisko już stu lat znajduje się w służbie Kościoła. Gromadzi i kształtuje sumienia oraz serca ludzi wierzących, umacniając ich na drodze wiodącej do świętości. Staje się dla nich szkołą świętości i apostolstwa oraz zobowiązuje, aby ich wiara była na miarę świadectwa. Tego świadectwa potrzebują pilnie nasze rodziny, parafie i diecezje. Potrzebuje go nade wszystko społeczeństwo, którego wzajemne relacje muszą być oparte na wskazaniach Ewangelii. Współczesny kryzys duchowy osłabia życie społeczne w naszej Ojczyźnie, w Europie i w całym świecie. Dzisiejszy świat próbuje urządzić się na własną rękę, dlatego odsuwa Boga i Jego sprawy na margines życia społecznego.
Taki sposób postępowania coraz bardziej osłabia wiarę wielu ludzi, usuwa z przestrzeni życia publicznego sacrum, powoduje ośmieszanie ludzi wierzących, pogardza tymi, którzy wierzą, a sprzyja temu wszystkiemu, co wiąże się z niczym nieograniczoną i źle pojętą wolnością. Żyjemy w czasach swoistej dyktatury relatywizmu, który niczego nie uznaje za ostateczne i jako jedyną miarę rzeczy pozostawia wyłącznie własne „ja” i jego niepohamowane zachcianki. Otwarte wyznawanie wiary zgodnie z Credo Kościoła jest dzisiaj często określane jako „fundamentalizm”.
W takich trudnych czasach zwracamy się do Ciebie, św. Józefie, i obieramy Cię za swojego szczególnego opiekuna. Oddajemy Ci nasze stowarzyszenie, jego wszystkich asystentów oraz członki-nie i członków, sympatyków i współpracujących z nami ludzi dobrej woli. Zawierzamy Ci nie tylko naszą wspólnotę, jej teraźniejszość i przyszłość, ale także wszystkie nasze dobre dzieła, które podejmujemy z troską o nieustanny rozwój, o budowania Królestwa Bożego w naszych sercach, domach, parafiach, Ojczyźnie i świecie. Jesteśmy w służbie Kościoła i pod przewodnictwem naszych pasterzy pragniemy tę służbę jak najlepiej realizować.
Św. Józefie, Twoja wiara była nieugięta. Dlatego prosimy Cię, abyś nas uczył wiary dojrzałej, zakorzenionej głęboko w przyjaźni z Chrystusem. Niech ta przyjaźń otwiera nas na wszystko, co dobre, i wskazuje nam kryterium, które pozwala odróżniać rzeczywistość od fałszu, oszustwo od prawdy. Dodawaj nam sił, abyśmy taką dojrzałą wiarę kształtowali w sobie i abyśmy innych do niej prowadzili. Pomagaj nam, abyśmy wsłuchiwali się z całym Kościołem w słowo i wolę Chrystusa, abyśmy w duchu wzajemnego zrozumienia, poszanowania i miłości budowali Jego Królestwo w sobie, w rodzinach, parafiach, Ojczyźnie i w świecie.
Strzeż naszego stowarzyszenia, ochraniaj go przed zakusami złego, oddalaj od nas to wszystko, co może nam szkodzić. Tak jak kiedyś ocaliłeś Dziecię Jezus z największego niebezpieczeństwa utraty życia, tak dziś broń nas od wszelkich niepowodzeń i trudności. Wspomagaj nas, abyśmy – we-dług Twego wzoru i wsparci Twoją pomocą – mogli ze wszystkich sił służyć Kościołowi, a jeśli będzie trzeba, dla niego cierpieć i umierać. Weź w swoją opiekę wszystko, co nas stanowi, nasze podejmowane i realizowane dzieła, łącznie z tym Ośrodkiem Rekolekcyjno-Kulturalnym, który Tobie zawdzięczamy, bo gdyby nie Twoja pomoc, nie mógłby istnieć.
Św. Józefie! Bądź naszym opiekunem i swoim wstawiennictwem u Boga wypraszaj nam życie święte. Spraw, aby nasze rodziny i parafie były święte, byśmy – wiodąc święte życie – zasłużyli sobie na radość życia wiecznego. Amen.