Zakończył się remont budynku Starej Plebanii w Jeleśni

14-05-2015 10:18
28 lutego 2015 roku zakończyła się rzeczowa realizacja remontu Starej Plebanii. Zostały zakończone prace i podpisano protokół odbioru z wykonawcą. Było to możliwe dzięki staraniom Zarządu DIAK i uzyskaniu dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet IV „Kultura”, Działanie 4.1 „Infrastruktura kultury” w wysokości 1 569 343,38 zł, projektu pod nazwą; „Kompleksowy remont konserwatorski budynku zabytkowej plebanii przy parafii św. Wojciecha w Jeleśni, z jednoczesnym utworzeniem w zrewaloryzowanym obiekcie Regionalnego Centrum Wymiany Kulturalnej” . Umowa o dofinansowanie została podpisana z Województwem Śląskim w czerwcu 2013 roku.
Samorząd Województwa Śląskiego w dniu 24 października 2014 roku przyznał również, Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, pomoc finansową w wysokości 212.027,00 zł, na : „Zakup wyposażenia Ośrodka Kulturalno-Edukacyjnego w Jeleśni” . Operacja ta realizowana była w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na obszarze LSR, realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.
Pierwszy etap remontu, który trwał w latach 2009 -2012 prowadziło P.P.U. KOZBUD Sp. z o.o. z Kóz pod kierunkiem śp. Zbigniewa Radziejowskiego inicjatora i „dobrego ducha” całej inwestycji, naszego przyjaciela i członka Akcji Katolickiej. Po śmierci Zbyszka pracami kierowała jego córka Pani Joanna Szczypkowska. Nadzór budowlany sprawował Pan Tadeusz Kine.
Akcja Katolicka Diecezji Bielsk-Żywieckiej w tym okresie otrzymała wsparcie finansowe z Kurii Diecezjalnej, parafii naszej diecezji, sponsorów oraz Urzędu Marszałkowskiego i Śląskiego Konserwatora Zabytków.
Od 2013 roku prace prowadzone były przez WODPOL Sp. z o.o. z Żywca przy dużym zaangażowaniu Pana Andrzeja Marszałka właściciela firmy oraz kierownika budowy Pana Roberta Tobiasza. Stolarkę okienną i drzwiową zabezpieczyła Sp. „ellux” z Bielska-Białej Elżbieta Dziubek, Krzysztof Luber.
Usługę doradczą i konsultingową w zakresie zarządzania projektem od 2013 roku prowadziła firma TechMaster z Żywca.
W wyremontowanym budynku będzie funkcjonowało Regionalne Centrum Religijno-Kulturalne zapewniające funkcje użyteczności publicznej z pobytem czasowym do 30 osób.
W budynku „Starej Plebanii” zachowano istniejący, historyczny układ pomieszczeń. Wejście główne do sieni przez odtworzony portyk frontowy.
W części wschodniej traktu frontowego biuro-recepcja i pokój komputerowy z odrestaurowanymi drewnianymi sufitami.
Również z sieni wejście do aneksu kuchennego zlokalizowanego w miejscu pierwotnej kuchni, przy aneksie pokój spotkań z odtworzonymi sklepieniami.
W największym pokoju części zachodniej sala wykładową dla 30 osób ze schowkiem w pomieszczeniu tzw. „wodzaka”. Połączone pokoje zachodniej części traktu frontowego tworzą pokój konferencyjny i wypoczynkowy.
Z otwartego ganku zadaszonego trasem zejście do ogrodu schodami i pochylnią zapewniającą dostęp dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
Klatka schodowa prowadząca na poddasze z 5 pokojami noclegowymi z łazienkami i aneksami kuchennymi dla 12 osób (pokoje 2 i 3 osobowe). Na poddaszu również miejsce relaksu z telewizorem i wyjściem na taras.
Układ komunikacyjny zapewnia przejazd okrężny dla samochodów osobowych z przestrzenią manewrową do zawracania. Parking na 5 stanowisk postojowych + 1 dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku plebanii nawierzchnia piesza – chodniki.
Obok Starej Plebanii możliwość skorzystania z budynku piętrowego z czterema czteroosobowymi pokojami z łazienkami i aneksami kuchennymi.
Ośrodek zlokalizowany jest ok. 50 m od parafialnego Kościoła Św. Wojciecha w Jeleśni. Istnieje możliwość organizowania nabożeństw modlitewnych i uczestnictwa we Mszy św. W pobliżu Rynek oraz zabytkowa Stara Karczma w Jeleśni.
Zabytkowy charakter obiektu pochodzącego z 1817 roku stwarza niepowtarzalny klimat dla organizowania formacji duchowej członków wspólnot religijnych, przeprowadzania szkoleń, konferencji, prelekcji oraz wieczorów poetyckich lub muzycznych. Istnieje możliwość promowania regionalizmu lokalnego oraz obyczajów i historii Jeleśni. Zagospodarowana przestrzeń wokół budynku pozwala na organizowanie imprez plenerowych oraz pikników rodzinnych.
W każdej miejscowości Kościół oraz probostwo z kapłanem wypełniającym posługę duszpasterską jest miejscem centralnym i bardzo ważnym. Niech również atmosfera probostwa zagości ponownie w budynku „Starej Plebanii” w Jeleśni.
Zapraszamy do Ośrodka Religijno-Kulturalnego w Jeleśni, Rynek 3.