Odznaczenia dla Jasnej Góry oraz Tygodnika Niedziela

13-05-2015 11:49
1 maja w Częstochowie, podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater", w imieniu Samorządu Śląskiego, miałem zaszczyt wręczyć honorowe odznaczenia, przyznane przez Kapitułę naszego Sejmiku za zasługi i osiągnięcia w rozwoju Województwa Śląskiego dla Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski oraz Tygodnika Katolickiego „Niedziela”. Uroczystość ta miała miejsce w Bazylice Jasnogórskiej w ramach koncertu utworów Arvo Parta, z okazji jego 80 urodzin.
Jasna Góra jest jednym z ważniejszych miejsc kultu maryjnego i od setek lat, najważniejszym centrum pielgrzymkowym w Polsce i na świecie związanego z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Posiada również zbiór wielu dzieł sztuki, najczęściej sakralnej, stanowiących w większości dary wotywne wiernych.
Samorząd województwa śląskiego doceniając ogromne znaczenie tego miejsca zarówno dla rozwoju duchowego naszego narodu, Kościoła w Polsce i na świecie, pragnie również podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej, Królowej Polski, w przeddzień Jej święta, za 25 lat samorządu w Polsce, sukcesem 25 lat wolnej Polski jest funkcjonowanie samorządu terytorialnego, bez którego dziś trudno sobie wyobrazić w pełni demokratyczną Polskę.
Niech Złota Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Śląskiego będzie darem wotywnym naszego samorządu dla Matki i Królowej Polski, która tutaj króluje, uzdrawia i pociesza. A przede wszystkim prosi nas, aby „Uczynić wszystko co mówi Jej Syn”.

Tygodnik Katolicki „Niedziela” w przyszłym roku będzie obchodził 90-lecie istnienia. Jest pismem, które dociera do dużej liczby mieszkańców Polski w tym naszego województwa śląskiego. Spełnia rolę informacyjną a przede wszystkim formacyjną, uczy poznawać i kochać Pana Boga uczy również, jak miłować Ojczyznę.
„Niedziela” przekazuje czytelnikowi bardzo ważne treści dla całego narodu i Kościoła w Polce, promuje wartości patriotyczne, polskiej historii oraz kultury narodowej.
„Niedziela” obejmuje patronatem medialnym wiele imprez kulturalnych m.in. Festiwal Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. Tak szeroka działalność Tygodnika ma ogromne znaczenie dla kultywowania narodowej tożsamości i pamięci.