Podziękowanie

23-10-2014 16:26
Serdecznie dziękuję za przyznanie mi nagrody im. św. Melchiora Grodzieckiego, którą otrzymałem w dniu 19 października br. podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w Kościele Św. Andrzeja Boboli w Czechowicach-Dziedzicach w intencji dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.
Nagroda została ustanowiona przez Stowarzyszenie Dziedzictwo św. Jana Sarkandra w Cieszynie, które zajmuje się szeroką działalnością edukacyjną i wychowawczą, m.in. prowadząc katolickie placówki oświatowe – od przedszkoli po licea.
Prezesem Stowarzyszenia jest Ksiądz Prałat Henryk Satława