Zjazd pod Dębowcem

23-10-2014 16:19
W dniach 8 października w hali widowiskowo-sportowej pod Dębowcem podczas XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" wraz Panią Bożena Borys-Szopa , radną Sejmiku, wręczyliśmy, Panu Marcinowi Tyrnie, Złotą Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Pan Marcin Tyrna przez 22 lata kierował podbeskidzką "Solidarnością" i należał do najbardziej znanych oraz szanowanych działaczy związkowych.
W zjeździe wzięło udział trzystu delegatów, reprezentujących ponad 700 tysięcy członków "Solidarności" z całej Polski.
Najważniejszymi zadaniami związkowców był wybór nowych członków krajowych władz "Solidarności" wraz z przewodniczącym, a także uchwalenie programu działania na najbliższe lata.
Przewodniczącym ponownie został wybrany Piotr Duda, który zapowiedział walkę o ochronę miejsc pracy, stałego zatrudnienia, siłę polskich zakładów przemysłowych oraz doprowadzenie do powołania Rady Dialogu Społecznego w miejsce komisji trójstronnej.
Gratulujemy i życzymy wytrwałości.