Jubileusz 20-lecia Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

05-10-2011 11:52
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej jest samorządem zawodowym zrzeszającym około 5 tys. pielęgniarek i położnych pracujących na terenie Podbeskidzia, tj. powiatów: bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego i Miasta Bielska-Białej. Nadrzędnym celem samorządu jest reprezentowanie zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki/położne zrzeszone w BOIPiP zapewniają wysoką jakość usług swoim podopiecznym, głównie mieszkańcom woj. śląskiego. Poprzez dbałość o stały rozwój i kształcenie podyplomowe swoich członków BOIPiP wpływa bezpośrednio na polepszenie usług wobec pacjenta korzystającego z nowych oczekiwań i wyzwań jakie niosą zmiany w ochronie zdrowia jak również członkostwo Polski w Unii Europejskiej. BOIPiP bezpośrednio przyczyniła się do powstania Wydziału Nauk o Zdrowiu w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, gdzie młode pielęgniarki uczą się sztuki pielęgnowania jak również pielęgniarki posiadające już dyplom kształcą się na studiach pomostowych uzyskując tytuł licencjata pielęgniarstwa. Członkowie Izby na bieżąco kształcą się w tematach społecznie oczekiwanych m.in. AIDS, cukrzyca, dziecko krzywdzone, walka z bólem itd. Izba korzysta ze środków unijnych poprzez realizację programów operacyjnych skierowanych do pielęgniarek i położnych podwyższając w ten sposób ich kwalifikacje i kompetencje niezbędne do nowoczesnego pielęgnowania pacjentów. Ponadto BOIPiP propaguje Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej co przekłada się na zadowolenie i bezpieczeństwo pacjentów przebywających w podbeskidzkich placówkach ochrony zdrowia. BOIPiP opiniuje programy kształcenia dla pielęgniarek i położnych jak również projekty aktów normatywnych dotyczących ochrony zdrowia, prowadzi działalność wydawniczą, współpracuje z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli. Izba integruje środowisko oraz broni godności zawodowej pielęgniarek i położnych, mając zawsze na uwadze dobro pacjentów - obywateli w zdrowiu i w chorobie.