Kandyduję do Senatu RP

29-09-2011 21:07
Szanowni Państwo!
Zwracam się do Was o poparcie mojej kandydatury
w wyborach do Senatu RP. Reprezentując Podbeskidzie i Ziemię Pszczyńską chcę być Państwa głosem w Senacie RP.
Długoletnie zaangażowanie samorządowe, zawodowe
i społeczne utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest praca oparta na wartościach, do których należy troska o każdego człowieka i rodzinę. Umiłowanie Ojczyzny oraz budowanie dobra wspólnego domagają się jedności w działaniach politycznych.
Największym wyzwaniem na najbliższe lata jest poprawa jakości życia wszystkich polskich rodzin. Bez wspierania rodziny nie możemy budować lepszej przyszłości.
Czerpiąc z uniwersalnego nauczania Kościoła katolickiego, za aksjomat myślenia i działania w sprawach publicznych uznaję poszanowanie godności każdego człowieka i ochronę życia ludzkiego. Nasze państwo winno być rozumiane także jako jakość moralna i mieć mocne podstawy etyczne.
Pomyślność naszego Narodu i jego godne miejsce w Europie zależy od tego, czy będzie on wykształcony i świadomy swej dawnej i obecnej roli, czy państwo będzie chronić
i premiować aktywność obywateli i ich przedsiębiorczość. Bardzo ważne są: wzrost gospodarczy naszego kraju, wsparcie rolnictwa oraz rozwój wsi. Wierność tradycji, patriotyzm i duma narodowa sprzyjają rozwojowi państwa.
Chcę pracować dla bezpiecznej Polski, kraju, w którym obowiązuje zero tolerancji wobec łamania prawa, a sądy działają sprawnie i wydają sprawiedliwe wyroki.
Za bardzo istotne uważam działania na rzecz rozwoju służby zdrowia, pomocy społecznej, edukacji i kultury, jako dotyczące każdego z nas.
Będąc senatorem, chciałbym pracować w Komisjach: Rodziny i Polityki Społecznej, Nauki, Edukacji i Sportu oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji.

Za każdy głos poparcia serdecznie dziękuję.