Jubileuszu XXV- lecia działalności Katolickiego Domu Opieki „Józefów”

26-09-2023 09:58
Jubileuszu XXV- lecia działalności Katolickiego Domu Opieki „Józefów”. Składam serdeczne gratulacje i życzenia dla Zarządu Stowarzyszenia oraz wszystkim pracownikom, członkom
i sympatykom Katolickiego Domu Opieki „Józefów”.
Państwa zaangażowanie oraz twórcze podejście stanowi promocję społecznej zasady solidarności oraz inspirację dla rzetelnego, skutecznego i profesjonalnego wsparcia osób wymagających pomocy.
Wszystkim osobom zaangażowanym w działalność Katolickiego Domu Opieki „Józefów” życzymy Błogosławieństwa Bożego
oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata działania na rzecz pomocy osobom potrzebującym.