Akcja Katolicka u Matki Bożej w Rychwałdzie.

14-09-2023 09:40
13 września 2023 r. Akcja Katolicka u Matki Bożej w Rychwałdzie.Od kilku już lat w naszym stowarzyszeniu na szczeblu diecezjalnym, istnieje piękny zwyczaj odznaczania medalem Pro consecratione mundi tych, którzy mają szczególne zasługi w uświęcaniu świata. Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej podjął jednogłośnie decyzję o odznaczeniu wspomnianym medalem ks. bpa Marka Mendyka, ordynariusza świdnickiego i krajowego asystenta kościelnego Akcji Katolickiej w Polsce, który przewodniczył uroczystościom fatimskim w Rychwałdzie.