Szczyrk 8 września 2023 r.

08-09-2023 09:48
Upamiętnienie 77 rocznicy zamordowania przez funkcjonariuszy UB 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze zgrupowania „Bartka”, działającego w beskidzkich lasach.
Zgrupowanie VII Okręgu NSZ, dowodzone przez kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”, było największym w Beskidach oddziałem antykomunistycznej partyzantki, skupiającym w szczytowym momencie blisko 400 żołnierzy. Oddział został rozbity, gdy Urząd Bezpieczeństwa wprowadził w jego szeregi swoich agentów. Dzięki nim we wrześniu 1946 r. 167 żołnierzy NSZ zostało – pod pretekstem ewakuacji na Zachód – wywiezionych ciężarówkami z okolic Wisły
i Szczyrku. Żaden z nich nie dotarł za granicę, żaden nie powrócił w Beskidy. Prawdopodobnie wszyscy zostalistraceni na Opolszczyźnie.
Zamordowano rzeszę wspaniałych, młodych Polaków, najwierniejszych
i najbardziej odważnych synów tej ziemi. Jesteśmy im winni naszą pamięć
i wdzięczność, bo to między innymi dzięki ich poświęceniu i ofierze żyjemy dziś w wolnej Polsce.
Pragnę wyrazić wdzięczność władzom i społeczności Szczyrku, szczególnie nauczycielom i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 1 za pamięć
o tamtych bohaterach i tamtych czasach, a także za przypominanie o wartościach, które im przyświecały: umiłowaniu prawdy, poszanowaniu wolności
i poświęceniu dla Ojczyzny.
W dzisiejszych czasach trzeba przypominać i upamiętniać bohaterów, którzy żyli i ginęli w imię tych właśnie wartości.