Promesy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z regionu

09-10-2019 10:41
82 mln zł z budżetu trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. Fundusze te są przeznaczone m.in. na działania edukacyjno-prewencyjne, oświatowo-kulturalne oraz służące propagowaniu sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.

8 października w Delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Ochotnicy z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego otrzymali promesy - dla każdej jednostki po pięć tysięcy złotych. Ponad milion złotych zostało przekazane na dzisiejszym spotkaniu.

Serdecznie gratuluję!