Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

09-10-2019 10:31
8 października odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Ponieważ nie mogłem przybyć osobiście do Akademii na miejscu reprezentował mnie dyrektor biura senatorskiego.

Poniżej mój list na inaugurację:

Bielsko-Biała, 8 października 2019 r.

Sz. P.
Prof. dr hab. Jarosław Janicki
Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

Szanowny Panie Rektorze,

Bardzo dziękuję za zaproszenie na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Niestety z powodu obowiązków związanych
z wykonywaniem mandatu senatora nie mogłem wziąć osobiście udziału w tym ważnym dla całego regionu wydarzeniu. Pragnę jednak, za pośrednictwem tego listu, serdecznie pozdrowić Pana Rektora, Władze i wszystkich Pracowników Uczelni, Studentów oraz Gości dzisiejszej uroczystości.

Na progu nowego Roku Akademickiego chciałbym podziękować Państwu za dotychczasową, ciężką i sumienną pracę. Każdy kolejny rok jest dla Was czasem podnoszenia kwalifikacji, rozwoju, a także wprowadzania, tak bardzo potrzebnych, innowacji. Jestem przekonany, że także właśnie rozpoczynający się rok akademicki będzie dla Was bardzo owocny. Drodzy Studenci, wybierając Akademię Techniczno-Humanistyczną dokonaliście bardzo dobrego wyboru!

Władzom Uczelni, Wykładowcom, Pracownikom oraz Studentom życzę efektywnej pracy i realizacji wszystkich stawianych przed sobą celów.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Kamiński
Senator RP