Zdrowy Śląsk

01-10-2019 13:36
30 września uczestniczyłem w prezentacji realizacji projektu „Zdrowy Śląsk. Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego”.

Tego dnia odbyło się otwarcie zmodernizowanej pracowni rezonansu magnetycznego. Cały sprzęt zakupiony dla Szpitala Wojewódzkiego w ramach tego programu to kwota 15,5 miliona złotych. Gratuluję Dyrekcji Szpitala a w imieniu pacjentów dziękuję za zakup najnowocześniejszych na świecie urządzeń ratujących życie pacjentów naszego regionu.