Uroczyste ogłoszenie wyników piątej edycji konkursu „List do Taty”

26-09-2019 08:42
Uroczyste ogłoszenie wyników piątej edycji konkursu „List do Taty” odbyło się 25 września 2019 r. o godz. 12.30 w przerwie obrad Senatu. Konkurs, który odbywa się co dwa lata, organizuje Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net oraz biurami senatorskimi.
W przeprowadzenie obecnej edycji konkursu zaangażowało się 30 senatorów. Wyłoniono 30 laureatów etapu okręgowego – uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych – którzy wraz ze swoimi opiekunami zostali zaproszeni na uroczystą galę do Senatu.

Do mojego biura senatorskiego wpłynęły 93 prace Uczniów z 8 szkół z terenu powiatu bielskiego, powiatu pszczyńskiego oraz Bielska-Białej.
Za najlepszą uznano pracę Nikoli Gracjasz (uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach), która wraz z mamą przyjechała do Warszawy na uroczyste ogłoszenie wyników.

Gratuluję i dziękuję za udział!