Widziane z Senatu (19 IX 2019 r.)

20-09-2019 13:36
(„Kronika Beskidzka” nr 38 (3267) z 19 września 2019 r.)

Zbliżająca się data 13 października oraz wiążąca się z nią możliwość wyboru kursu, jaki nasze państwo obierze na następne cztery lata motywuje wszystkie siły polityczne do przedstawiania swoich programów oraz przekonywania Polaków, że są w stanie je zrealizować. Najważniejszym sprawdzianem wiarygodności w przypadku partii, która miała już okazję rządzić jest właśnie stopień realizacji jej programu. Prawo i Sprawiedliwość należy do chlubnych wyjątków, gdyż jako jedna z niewielu sił politycznych zrealizowała zapowiadany program prawie w całości.

Jako jeden z ostatnich przykładów skutecznej realizacji naszych obietnic można wskazać fakt uruchomienia przez PKS Bielsko-Biała 1 września tego roku 15 nowych linii. Impulsem do tego było pozyskanie prawie 600-tysięcznego rządowego dofinansowania. Umowę w tym zakresie zawarto pomiędzy Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym (BZPG), organizującym transport zbiorowy przede wszystkim na terenie powiatu bielskiego, a wojewodą śląskim w ramach tzw. funduszu autobusowego. Nowe linie docierają do najdalszych krańców powiatu bielskiego, ale także do Kęt, Chybia i miejscowości powiatu żywieckiego.

9 września samorządowcy powiatu bielskiego, pszczyńskiego i miasta Bielska-Białej w delegaturze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej odebrali promesy informujące o przyznaniu środków na budowę dróg w ramach funduszu dróg samorządowych. W tym samym dniu promesy wręczono także prezydentom, burmistrzom i wójtom z powiatu żywieckiego i cieszyńskiego. Przyznano prawie 41 milionów dofinansowania na drogi dla samorządów z subregionu południowego województwa śląskiego. Powiat bielski otrzymał prawie 12 milionów złotych na budowę dwóch dróg: modernizację ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach oraz na ulicę Krakowską w Bestwinie. W naszym powiecie dofinansowanie pozyskały także gminy Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Szczyrk, a ostatnio Czechowice-Dziedzice.

Jeśli po październikowych wyborach Zjednoczona Prawica będzie nadal rządzić Polacy mogą spodziewać się kolejnych, korzystnych dla wszystkich zmian. Realizacja ogłoszonego podczas konwencji w Lublinie „Hattricku” Kaczyńskiego bardzo mocno przybliży poziom życia w Polsce do poziomu znanego z krajów zachodniej Europy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział podwyżkę płacy minimalnej (do końca 2020 – 3 000 zł, do końca 2023 – 4 000 zł), dwie dodatkowe emerytury w 2021 roku oraz dopłaty do hektara dla rolników na pełnym, europejskim poziomie.

Polska jest dziś w idealnej wręcz sytuacji, aby móc nareszcie zbudować państwo dobrobytu. Państwo w którym opłaca się pracować, można prowadzić działalność gospodarczą w stabilnym i bezpiecznym otoczeniu prawno-instytucjonalnym, a jednocześnie zawsze można liczyć na aktywną, prospołeczną politykę państwa, które nie zapomina o ludziach uboższych, chorych czy opuszczonych. Nie można (wzorem poprzedników) bez przerwy społeczeństwu mówić, że ma zaciskać pasa i oczekiwać na lepsze czasy. Polacy zasługują na to, żeby zarabiać więcej. Chcemy zerwać z myśleniem, że Polska może być tylko rezerwuarem taniej siły roboczej. Chcemy, aby nasi pracownicy konkurowali kompetencjami, wiedzą i doświadczeniem. Dobrze opłacany pracownik z dodatkowymi umiejętnościami to korzyść dla przedsiębiorcy, gospodarki i państwa. Konsekwentnie wprowadzamy rozwiązania pomagające rozwijać się polskim przedsiębiorcom. Służy temu obniżka podatku CIT, mały ZUS dla najmniejszych firm, mniej formalności i biurokracji. Zredukowaliśmy liczbę kontroli skarbowych. Obowiązuje Konstytucja Biznesu, która cywilizuje relacje na linii administracja-przedsiębiorca i ogranicza biurokrację.

Nie mniej ważna jest poprawa sytuacji emerytów. Służy temu wprowadzenie 13-tki, a także podnoszenie najniższej emerytury, która obecnie wynosi 1100 zł, a po kolejnej, zapowiedzianej przez Beatę Szydło podwyżce, ma wynieść 1200 zł. W 2015 r. kiedy powstał rząd Zjednoczonej Prawicy, najniższa emerytura wynosiła ok. 880 zł.

Mamy wiele kolejnych, dobrych i możliwych do zrealizowania pomysłów i programów. Prawo i Sprawiedliwość chce powołać m.in. fundusz modernizacji placówek służby zdrowia, fundusz 100 obwodnic, fundusz inwestycji w szkoły, fundusz kolej plus i fundusz remontowy. Przez ostatnie cztery lata udało się nam zmienić bardzo wiele oraz pomóc ogromnej rzeszy ludzi. Od państwa zależy, czy ten kurs będzie kontynuowany.

Andrzej Kamiński