Promesy na drogi naszego regionu

17-09-2019 12:19
9 września samorządowcy powiatu bielskiego, pszczyńskiego i miasta Bielska – Białej odebrali promesy informujące o przyznaniu środków na budowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym dniu na kolejnym spotkaniu promesy wręczono także prezydentom, burmistrzom i wójtom z powiatu żywieckiego i cieszyńskiego.

Jak poinformował wiceminister St. Szwed przyznano prawie 41 milionów dofinansowania na drogi dla samorządów z subregionu południowego województwa śląskiego. Technicznymi i organizacyjnymi sprawami w tej kwestii zajmować będzie się Śląski Urząd Wojewódzki o czym zapewnił I wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz. Trzeba jak najszybciej przystąpić do przetargów i robót publicznych – podkreślił.

Samorząd powiatu bielskiego na spotkaniu reprezentowali wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński i członek Zarządu Powiatu Barbara Adamska.

Powiat otrzymał prawie 12 milionów złotych na budowę dwóch dróg: modernizację ulicy Krakowskiej w Hecznarowicach (przy granicy z Kętami) oraz na ulicę Krakowską w Bestwinie. Promesę dla miasta Bielska – Białej odebrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Drabek.

W powiecie bielskim dofinansowanie pozyskały także gminy: Buczkowice, Kozy, Porąbka, Wilkowice i Szczyrk, a włodarze tych samorządów nie kryli zadowolenia z długo oczekiwanych środków.

16 września z kolei promesę w wysokości 2 527 804 zł wraz z wiceministrem Stanisławem Szwedem przekazałem burmistrzowi Czechowic-Dziedzic Marianowi Błachutowi.