Czas Dożynek

17-09-2019 12:05
Tradycyjnie koniec sierpnia i początek września jest czasem dożynek. Odbywają się one w każdej gminie naszego regionu. Są wspaniałą okazją do zobaczenia czym i jak żyje polska wieś.

Załączam mój list na tegoroczne dożynki oraz zdjęcia z dożynek w Pszczynie, Kaniowie i Kobiórze).

Czas dożynek, tak silnie zapisanych w naszej polskiej, narodowej tradycji, był od wieków czasem radości z dobrze wykonanej pracy.

"Bóg błogosławił, ziemia plon wydała" (Psalm 67).

Wierzymy w boską opatrzność. Wierzymy, że uczciwa, sumienna praca, będąca, tak jak praca rolnika, służbą społeczną, jest miła Najwyższemu.

Ten piękny staropolski obyczaj, który stał się częścią naszej kultury i narodowej tożsamości, jest najlepszą okazją do wyrażenia wdzięczności i podziękowania rolnikom za całoroczny trud i uzyskane plony.

Drodzy Rolnicy, w tym dniu rolniczego święta przyjmijcie wyrazy głębokiego szacunku za codzienny wysiłek, którego symbolem jest przyniesiony dożynkowy bochen chleba. Z podziwem i uznaniem obserwowałem bogactwo obrzędów dożynkowych, barwne korowody i piękne wieńce. To wszystko doskonale pokazuje, jak bardzo ważne dla Państwa jest rolnictwo, sadownictwo, ogrodnictwo i pszczelarstwo. To właśnie dzięki Waszej ciężkiej pracy możemy cieszyć się zdrową i smaczną żywnością, której zazdrości nam wielu mieszkańców innych krajów Europy i świata.

Ostatnie miesiące były dla Was, wytwórców żywności i hodowców czasem bardzo trudnym. Nasz klimat staje się coraz bardziej kapryśny. Wielkim problemem jest susza, a także nawiedzające nas ulewy i gradobicia. Taka pogoda bardzo utrudnia Waszą pracę, a także niszczy wiele jej owoców. Dla Prawa i Sprawiedliwości, sprawy polskiej wsi są jednymi z najważniejszych. Zrównoważony rozwój terytorialny, będący podstawą naszego programu, zapewniający poprawę jakości życia nie tylko w dużych miastach, , ale także w małych miejscowościach, ma pozwolić realizować aspiracie życiowe wszystkim, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Udało się ustabilizować rynki rolne, ceny większości płodów rolnych, są na zadowalającym poziomie, choć trzeba dalej robić wszystko, by za ciężką pracę rolnicy otrzymywali godziwą zapłatę.

Wstrzymaliśmy spekulację polską ziemią i jej wykup przez obcokrajowców. Będziemy poprawiali te przepisy tak, by najpełniej odpowiadały potrzebom polskich rolników.

W sposób nie występujący nigdy wcześniej wsparliśmy system ubezpieczeń w rolnictwie, przeznaczając prawie miliard złotych na dopłaty do składek płaconych przez rolników.

Wprowadziliśmy rozwiązania chroniące producentów i przetwórców rolnych, w większym, niż dotychczas stopniu, przed oszustwami ze strony skupujących produkty rolne, w tym staramy się ograniczyć dominującą, monopolistyczną pozycję zagranicznych sieci supermarketów.

Rozwijamy promocję polskiej żywności rozszerzając jej eksport i wprowadzając ją na kolejne, nowe rynki zagraniczne. Wprowadziliśmy także rozwiązania, które pozwalają każdemu rolnikowi w swobodny i legalny sposób przetwarzać wytworzone w swoim gospodarstwie surowce rolne i sprzedawać je bezpośrednio konsumentom, poszukującym dobrej, zdrowej i świeżej żywności.

Wspieramy Koła Gospodyń Wiejskich, powołany został Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Wiem, że jeszcze nie wszystkie problemy udało się rozwiązać. Rolnictwo w dużej mierze zależy od nieprzewidywalnych warunków pogodowych. W następnych latach chcemy nadal kontynuować ambitny program wsparcia polskiej wsi.

Pozdrawiam wszystkich uczestników dożynkowego spotkania. Życzę wszelkiej pomyślności w pracy i działalności na rzecz dobra Polski i Polaków. Życzę zdrowia i miłości w Waszych rodzinach.

Niech Pan Bóg błogosławi!