Wybory parlamentarne 2019 - prośba o poparcie

13-09-2019 12:40
Andrzej Kamiński - kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość do Senatu RP. Okręg wyborczy 78.
Reprezentant Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz powiatu pszczyńskiego.
Lat 60. Żonaty. Mieszka w Dankowicach. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Jestem senatorem obecnej, IX kadencji Senatu RP. Pracuję w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, który postawił sobie za cel przypomnienie myśli i ideałów tego Ojca Europy. Pragniemy wpływać na bieżącą politykę oraz kształt integracji europejskiej tak, aby stały się one prawdziwie humanistyczne i chrześcijańskie.

Przez wiele lat byłem samorządowcem (radnym powiatowym, a następnie radnym sejmiku województwa śląskiego). Moja zawodowa ścieżka związana jest z oświatą. Pracowałem jako nauczyciel, wizytator szkół zawodowych oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Jestem prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Kocham sport - przez szereg lat grałem w piłkę nożną w LKS „Pasjonat” Dankowice. Prowadziłem także amatorski zespół teatralny oraz angażowałem się społecznie.

Długoletnie zaangażowanie samorządowe, zawodowe, społeczne i parlamentarne utwierdziło mnie w przekonaniu, jak ważna jest troska o dobro wspólne budowane w oparciu o wartości, do których należą godność osoby ludzkiej i zdrowa rodzina. Niewątpliwie największym wyzwaniem na najbliższe lata jest dalsza praca nad poprawą jakości życia wszystkich polskich rodzin oraz zapewnieniem jeszcze lepszej pracy i godziwej płacy bez konieczności emigracji. Wspieranie rodzin gwarantuje lepszą przyszłość. Chcę pracować dla Polski bogatej i liczącej się w Europie, a jednocześnie wiernej swojemu dziedzictwu.

Proszę o Państwa głos.
Budujmy na wartościach!