Konkurs „List do Taty” edycja 2019 - wyniki

11-09-2019 09:51
Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net zorganizowała w 2019 roku kolejną edycję konkursu literackiego "List do Taty".

Podstawowym celem konkursu, organizowanego co dwa lata od 2011 r., jest propagowanie dojrzałego i odpowiedzialnego ojcostwa. Jest on adresowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół podstawowych, których zadaniem jest napisanie pracy na temat: kim jest i co dla mnie znaczy mój tata, która może mieć formę listu do ojca.

Do mojego biura senatorskiego wpłynęły 93 prace Uczniów z 8 szkół z terenu powiatu bielskiego, powiatu pszczyńskiego oraz Bielska-Białej.

Okręgowa Komisja konkursowa w składzie:
1. Andrzej Kamiński - przewodniczący
2. Beata Tomasiewicz - członek
3. Agata Chwierut - członek
4. Elżbieta Szczypka - członek

Dokonało oceny prac konkursowych, które oceniano według następujących kryteriów:
- samodzielność pracy
- szczerość i autentyczność
- umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka - uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

Zwycięzcą okazała się Nikola Gracjasz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach.

Przyznano ponadto 7 wyróżnień:

- Szymon Banasiak (SP nr 13 w Bielsku-Białej);
- Róża Czajowska (SP 37 w Bielsku-Białej);
- Julia Michałowska (SP 37 w Bielsku-Białej);
- Agata Spisak (SP 36 w Bielsku-Białej);
- Tobiasz Rdzanek (SP 36 w Bielsku-Białej);
- Antoni Wątroba (SP 36 w Bielsku-Białej);
- Natalia Bobrowska (SP 36 w Bielsku-Białej);

Zwyciężczyni wraz z opiekunem uda się (na koszt Senatora) do Senatu, gdzie weźmie udział w uroczystym ogłoszeniu wyników i podsumowaniu konkursu.

Osoby wyróżnione otrzymają nagrody od Senatora, a wszyscy pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy (będą przekazywane na przełomie września i października).

Dyrektorom, Nauczycielom oraz Uczniom dziękujemy za udział w konkursie.