Widziane z Senatu (22 VIII 2019 r.)

23-08-2019 09:51
(„Kronika Beskidzka” nr 34 (3263) z 22 sierpnia 2019 r.)

25 października 2015 roku odbyły się ostatnie wybory parlamentarne. Wyborcy z terenu okręgu nr 78 (obejmującego miasto Bielsko-Biała oraz powiaty bielski i pszczyński) oddali na moją kandydaturę 93 299 głosów. Dzięki temu w izbie wyższej naszego parlamentu mogłem reprezentować nasz region i wraz z całą Biało-Czerwoną drużyną Zjednoczonej Prawicy realizować ambitny program „Dobrej Zmiany”. Za niecałe dwa miesiące ponownie będą mieli Państwo możliwość wyboru. Mogę już oficjalnie powiedzieć, że w zbliżających się wyborach parlamentarnych będę ponownie kandydował na urząd senatora RP. Zanim jednak poproszę Państwa o oddanie głosu na moją osobę proszę zapoznać się z małym podsumowaniem mojej działalności w mijającej kadencji.

W obecnej, IX kadencji odbyły się już 83 posiedzenia Senatu. W czasie posiedzeń zabierałem głos 76 razy. Tematy wystąpień były bardzo różne – wiele razy przedstawiałem sprawozdania senackich komisji w których pracuję (Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej), odpowiadałem na pytania dotyczące projektów ustaw, którymi zajmowały się komisje, a także zadawałem pytania w dyskusjach nad innymi ustawami. Do różnych ministerstw i instytucji złożyłem w sumie 83 oświadczenia senatorskie (wiele z nich dotyczyło spraw lokalnych). Jestem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, który – ściśle współpracując z Instytutem Myśli Schumana – postawił sobie za cel przypomnienie myśli i ideałów jednego z Ojców Europy, a także wpływanie na bieżącą politykę oraz kształt integracji europejskiej w taki sposób, aby stały się one prawdziwie humanistyczne i chrześcijańskie. W tym celu zorganizowaliśmy już szereg konferencji, paneli i festiwali. Nawiązaliśmy także współpracę z parlamentarzystami z Litwy, którzy założyli analogiczną grupę w Sejmie Republiki Litewskiej (wielu jej członków rekrutuje się z przedstawicieli polskiej mniejszości).

Posiadam dwa biura senatorskie – biuro główne w Bielsku-Białej (ul. Adama Asnyka 19), które jest czynne od poniedziałku do piątku między 8.00 a 15.00 oraz biuro w Czechowicach-Dziedzicach (ul. Juliusza Słowackiego 2) czynne w środy i piątki od 12.00 do 16.00. W każdy drugi i trzeci wtorek miesiąca od godziny 13.00 do 15.00 we wspólnym, poselsko-senatorskim biurze w Pszczynie przy ulicy Warownej 3 pełnię dyżury senatorskie (gdy nie mogę być osobiście zastępuje mnie dyrektor biura senatorskiego). Przez ostatnie lata spotkałem się ze sporą liczbą osób, które przychodziły do mojego biura z przeróżnymi problemami. Wiele osób skorzystało z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez współpracującego ze mną radcę prawnego. Gdy było to wskazane występowałem z pismem interwencyjnym do różnych urzędów i instytucji (na dzień dzisiejszy takich interwencji było około 200).

Zorganizowałem – na szczeblu regionalnym – kilka ciekawych konkursów senackich skierowanych do dzieci i młodzieży. Były to konkursy plastyczne („Orzeł Biały – Nasza Duma”, „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień”), literackie (2 edycje konkursu „List do Taty”) oraz konkurs plastyczno-literacki („Obrazki z Sienkiewicza”). Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy i laureaci ciekawe nagrody. Współorganizowałem zawody wędkarskie o puchar parlamentarzystów (w Czechowicach-Dziedzicach), a także dwukrotnie Turniej Szachowy pod moim honorowym patronatem (na terenie gminy Pszczyna). Organizowałem otwarte spotkania ze znanymi i ciekawymi osobami: publicystami (Tadeusz M. Płużański, Wojciech Sumliński), filozofem ks. prof. Dariuszem Oko, prezesem Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosławem Szarkiem, prezesem zarządu Instytutu Myśli Schumana Zbigniewem Krysiakiem, a także – już niestety nieżyjącym – prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr. Antonim Ziębą. Decydując się na start w nadchodzących wyborach pragnę nadal pracować dla naszego regionu i całej Polski. O konkretnych planach na zbliżającą się kadencję poinformuję Państwa w następnym odcinku. Do zobaczenia!

Andrzej Kamiński