Widziane z Senatu (18 VII 2019 r.)

19-07-2019 11:35
(„Kronika Beskidzka” nr 29 (3258) z 18 lipca 2019 r.)

Powoli mijająca kadencja naszego parlamentu skłania do refleksji, podsumowań, a także pełnej mobilizacji sił przed następnymi wyborami. Temu ostatniemu celowi służyła trzydniowa, lipcowa konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości – „Myśląc Polska 2019”. Celem konwencji było pokazanie naszego potencjału programowego. Przez trzy dni w Katowicach debatowaliśmy o różnych pomysłach programowych, dzięki którym będziemy mogli nadal rozwiązywać problemy Polaków. Już niedługo przedstawimy konkretne propozycje na jesienną kampanię do parlamentu.

Polacy obserwowali nasze poczynania przez ostatnie cztery lata i doskonale wiedzą, że udało się nam zrealizować większą część obietnic. Śmiem twierdzić, że żaden z rządów III RP nie zrealizował w tak dużym stopniu programu z którym szedł do wyborów. Przez ostatnie cztery lata konsekwentnie wprowadzaliśmy kolejne „plusy” pokazując, że jednak można załatwić sprawy, które – zdaniem naszych oponentów – były nie do załatwienia.

Najważniejszym filarem każdego państwa jest rodzina. Z myślą o polskich rodzinach wprowadziliśmy, bardzo wyczekiwany i potrzebny program „Rodzina 500+”, który obecnie, po wprowadzonym ostatnio rozszerzeniu, obejmuje prawie 7 mln dzieci. Otrzymywana pomoc jest przeznaczana przede wszystkim na finansowanie potrzeb dzieci (edukacyjnych, kulturowych, itp.) i ogólną poprawę sytuacji finansowej ich rodzin. Wbrew wielu czarnym scenariuszom nie potwierdziły się obawy, że pieniądze będą przeznaczane na „alkohol, papierosy i wystawne życie rodziców”. Dzięki temu zastrzykowi gotówki znacznie został ograniczony problem biedy i ubóstwa wśród dzieci i młodzieży. Ponadto, aby wyeliminować problem głodu i niedożywienia wśród dzieci z ubogich rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych uruchomiliśmy program „posiłek w szkole i w domu” z którego skorzysta rocznie około 1,3 mln osób. Myśląc o mamach chcących szybko wrócić do pracy dofinansowujemy rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych). 4,4 mln uczniów korzysta z programu „Dobry start” w ramach którego każda osoba ucząca się w szkole w wieku poniżej 20 lat (24 w przypadku osób niepełnosprawnych) otrzymuje 300 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. Wiemy, że to rodzice wiedzą najlepiej co jest dobre dla ich dzieci. Dlatego przywróciliśmy rodzicom możliwość decydowania o tym, czy ich dzieci powinny rozpocząć naukę w szkole w wieku sześciu czy siedmiu lat. Warto dodać, że w ostatnich latach z możliwości pozostawienia dzieci sześcioletnich w przedszkolu skorzystało ponad 95% rodziców. Pamiętając o tym, że wychowanie kolejnych pokoleń to jedno z najcenniejszych, a zarazem najtrudniejszych zadań zagwarantowaliśmy świadczenia emerytalne dla mam (oraz w niektórych przypadkach ojców), które wychowały przynajmniej czwórkę dzieci. Wcześniej niektóre mamy, które poświęciły się godnemu pochwały dziełu wychowania dzieci, nie otrzymywały od państwa żadnych świadczeń, nawet na minimalnym poziomie. Na program „Mama 4+” w 2019 roku przeznaczyliśmy 801 mln zł, które trafi do około 86 tysięcy osób.

Szerokie wsparcie otrzymali seniorzy – Emerytura + („trzynastka dla emerytów”), konkretna podwyżka rent i emerytur, bezpłatne leki, obniżenie wieku emerytalnego oraz Program „Senior +” (w ramach którego powstało już ponad 500 placówek integrujących i wspomagających seniorów z całej Polski) to realne wsparcie dla milionów rodaków w jesieni życia.

Myśląc o zdrowiu Polaków zwiększamy finansowanie ochrony zdrowia, stworzyliśmy sieć szpitali, a także podejmujemy kroki celem poprawy jakości powietrza w naszym kraju. Stawiamy także na rozwój gospodarczy, ochronę i godne traktowanie pracowników, dobry stan finansów publicznych, realną poprawę bezpieczeństwa (m.in. dzięki przywróceniu 100 posterunków policji, modernizacji armii i rozwojowi Wojsk Obrony Terytorialnej), rozwój infrastruktury, przywracanie zlikwidowanych połączeń komunikacyjnych, cyfryzację państwa i ułatwienia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Stoimy na straży wartości i nie pozwolimy, aby nasz kraj spustoszyła liberalna rewolucja kulturowa. Do zbliżających się wyborów idziemy pewnie, ale bez buty i tryiumfalizmu. Polska potrzebuje dalszego trwania „dobrej zmiany”.

Andrzej Kamiński