Jubileusze w Dankowicach - 18 czerwca 2011r.

22-06-2011 11:02
Reprezentując Sejmik Województwa Śląskiego na uroczystości 115-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach oraz 25-lecia Orkiestry Dętej, miałem zaszczyt wyróżnić naszą Straż Pożarną Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Jednostkę, której mam zaszczyt być członkiem wspierającym.
W ten piękny Jubileusz, Sejmik naszego Województwa, pragnie podziękować, strażakom ochotnikom, za wieloletnią służbę na rzecz innych ludzi, w często nietypowych i ekstremalnych sytuacjach, za ogromne zaangażowanie w walce z żywiołami. Mogliśmy się przekonać o tym w ostatnich latach, kiedy nawiedzała nas powódź.
W ciągu tego stulecia wiele się zmieniło. Nie zmieniła się jednak waga niesienia pomocy innym. Sukcesy mierzone są poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców Dankowic i okolicznych miejscowości.
Te długie lata działalności, to ciągłe starania o wzbogacanie sprzętu i wyposażenia bojowego, zakup nowego samochodu bojowego oraz lekkiego samochodu pożarniczego i budowa nowego Domu Strażaka oddanego do użytku w 1983 roku i udostępnionego społeczności lokalnej. Strażnica zawsze była centrum działalności społeczno-kulturalnej w Dankowicach.
W 1985 roku reaktywowano działalność orkiestry dętej, która znajduje się w czołówce strażackich orkiestr dętych w kraju. Potwierdziła to wielokrotnym dotarciem do finałów Ogólnopolskich Przeglądów Orkiestr Dętych.
Każde pokolenie braci strażackiej przekazuje kolejnym, młodszym pokoleniom swój dorobek, który zobowiązuje, ale i pobudza do nowych działań na miarę możliwości i potrzeb mieszkańców.
W latach dziewięćdziesiątych jednostka, aby sprostać nowym wyzwaniom, podjęła prowadzenie działalności gospodarczej, pozyskując w ten sposób dodatkowe fundusze na działalność operacyjną. Uzyskała również status organizacji pożytku publicznego, co pozwoliło na zajęcie się dodatkowo działalnością charytatywną.
W ten uroczysty czas pragnę podziękować wszystkim strażakom za fachową i pełną oddania służbę. Życzę powodzenia w trudnych akcjach, sukcesów organizacyjnych, a także wszelkiej osobistej pomyślności.
Życzę również, aby ochotnicza służba przynosiła wiele satysfakcji z gotowości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.