Oświadczenie ws. udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Bry...

28-06-2019 09:38
Oświadczenie w sprawie udziału w tzw. paradzie równości w Gdańsku zastępcy szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej

Oświadczenie złożone przez senatorów Rafała Ślusarza, Bogusławę Orzechowską, Małgorzatę Kopiczko, Jarosława Rusieckiego, Krzysztofa Słonia, Andrzeja Pająka, Roberta Gawła, Alicję Zając, Dorotę Czudowską, Zdzisława Pupę, Jana Marię Jackowskiego, Grzegorza Peczkisa, Kazimierza Wiatra, Grzegorza Biereckiego, Roberta Mamątowa Jerzego Czerwińskiego, Andrzeja Kamińskiego, Jana Hamerskiego, Rafała Ambrozika, Czesława Ryszkę, Artura Warzochę, Aleksandra Bobkę, Janinę Sagatowską, Konstantego Radziwiłła, Wiesława Dobkowskiego, Jana Żaryna, Michała Seweryńskiego, Zbigniewa Cichonia i Waldemara Kraskę na 79. posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2019 r.

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 25 maja 2019 r. JE zastępca szefa misji w Ambasadzie Brytyjskiej J. R. wziął udział w tzw. para-dzie równości w Gdańsku. Fakt uczestnictwa oraz pełną aprobatę dla przesłania zabawy wyraził w kilku de-klaracjach – wpisach w internetowych sieciach społecznościowych.

W trakcie marszu miały miejsce obrzydliwe drwiny z wiary katolickiej szeroko opisane w mediach. Wzywamy Pana Ministra do zaproszenia ambasadora Ambasady Brytyjskiej z żądaniem wyjaśnień, czy jego zastępca posiadał wiedzę o scenariuszu marszu i jaki jest jego stosunek do takich form obrażania wyznawców religii. Ponadto oczekujemy przeprosin ze strony ambasady i niezależnie ze strony JE J. R., który w przypad-ku odmowy winien zostać uznany za persona non grata.

(podpisy senatorów jak wyżej)

Wszystkie oświadczenia (wraz z odpowiedziami) dostępne są pod linkiem: https://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/nowe-oswiadczenia-senatorskie,884,9.html