Widziane z Senatu (25 IV 2019 r.)

06-05-2019 11:04
(„Kronika Beskidzka” nr 17/18 (3246/3427) z 25 kwietnia 2019 r.)

Kolejne Święta Wielkanocne napełniły nas nadzieją i radością. Chrystus cierpiał za nasze grzechy, umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Dzięki temu wiemy, że nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią. Wierzymy, że jeśli pójdziemy drogą wskazaną nam przez Chrystusa i my kiedyś żyć będziemy razem z naszym Panem i Zbawicielem.

Widok płonącej katedry Notre-Dame w Paryżu napełnił smutkiem miliony ludzi na całym świecie. Wydarzenie to pokazało doskonale, jak wszystko na tym świecie jest ulotne i jak szybko można utracić to, co dla nas niesamowicie cenne. Z drugiej strony miłym zaskoczeniem było – i nadal jest – zachowanie wielu osób, często niechrześcijan, które deklarują swoją pomoc w odbudowie katedry, przyznając, że także im dziedzictwo chrześcijańskiej Europy jest bardzo bliskie. Być może widok płonącej katedry skłoni wiele osób do głębszej refleksji nad naszą europejską i chrześcijańską tożsamością, a może nawet spowoduje nawrócenia? Prezydent Francji Emmanuel Macron – nie kojarzony przecież z Kościołem katolickim – powiedział: „Do nas należy to, aby zmienić tę katastrofę w okazję do spotkania się, głębokiej refleksji nad tym, kim byliśmy i kim musimy być, aby stać się lepszymi”.

12 kwietnia w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei Roberta Schumana, którego mam zaszczyt być przewodniczącym.
W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści (także kandydaci do Europarlamentu) oraz wiceprezes zarządu Instytutu Myśli Schumana Ryszard Krzyżkowski. Podczas konferencji przedstawiona została dotychczasowa praca Zespołu. Mówiliśmy także o planach na przyszłość i naszej wizji Europy. W tym kontekście warto wspomnieć o powstaniu – wzorowanej na naszej – Grupy Parlamentarnej Myśli Politycznej Roberta Schumana w sejmie Republiki Litewskiej. Grupa powstała z inicjatywy frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Przewodniczącą Grupy, do której należy aktualnie 11 posłów, została Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

Kończąc tematykę „schumanowską” pragnę poinformować o organizowanym przez Instytut Myśli Schumana III Europejskim Festiwalu Schumana, który odbędzie się 12 maja 2019 roku w Warszawie w budynku Świątyni Opatrzności Bożej. Hasło tegorocznego festiwalu brzmi: „Idźmy kształtować Europę pod sztandarem Sługi Bożego Roberta Schumana przez budowanie Jedności, Solidarności i Pokoju w Polsce, Europie i świecie opartych na wartościach chrześcijańskich i ideach Sługi Bożego Roberta Schumana”. Europejski Festiwal Schumana to bogate w treści panele tematyczne, spotkania Grup Schumana, Eucharystia, koncert charytatywny „Wspólnoty Serca” oraz „Modlitwa Bez Granic” (wieczór uwielbienia i prośby w intencji Europy i beatyfikacji Sługi Bożego Roberta Schumana). Zachęcam do udziału (szczegóły na stronie: http://imschuman.com/).

Wracając na grunt lokalny chciałbym oznajmić, że w ramach podziału środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczonych na remont i odbudowę infrastruktury komunalnej, na zadania z terenu województwa śląskiego przeznaczona została kwota 40.727.200 zł. Środki te pozwolą na zrealizowanie 83 zadań zgłoszonych przez Wojewodę Śląskiego w 2019 roku. Z terenu, który składa się na mój okręg wyborczy (Bielsko-Biała oraz powiaty bielski i pszczyński) pieniądze otrzymają następujące gminy: Gmina Bestwina: 1 120 000 zł na remont drogi gminnej (ul. Okrężnej) wraz z poboczami. Gmina Jasienica: 885 000 zł na Przebudowę drogi gminnej (Strzelców Podhalańskich) w sołectwie Mazańcowice oraz na przebudowę drogi gminnej (Kopiec) w tym samym sołectwie. Miasto Szczyrk: 240 000 zł na odbudowę uszkodzonej zapory rumoszowej, przepustu, odwodnienia oraz podbudowy płyt, wymianę płyt uszkodzonych oraz uzupełnienie płyt (ul. Pasterska). Gmina Wilamowice: 4 401 000 zł na budowę boiska piłkarskiego oraz przebudowę małej architektury wraz z przepustem na terenie rekreacyjnym w miejscowości Stara Wieś oraz na przebudowę drogi gminnej (Aleja Młyńska) w Dankowicach. Ponadto na inwestycję na drogach powiatowych powiatu bielskiego przeznaczono 5 857 000 zł (przebudowa drogi powiatowej nr 2638S Skoczów-Landek; przebudowa drogi powiatowej nr 4488S Stara Wieś-Wilamowice-Hecznarowice-Kęty oraz remont drogi powiatowej 4467S Bestwinka – Bestwina ul. Św. Floriana). Gmina Goczałkowice Zdrój otrzymała 1 080 000 zł na realizację dwóch zadań, a powiat pszczyński 2 940 000 zł przeznaczone na realizację pięciu inwestycji.

Andrzej Kamiński