Widziane z Senatu (21 III 2019 r.)

25-03-2019 12:11
(„Kronika Beskidzka” nr 12 (3241) z 21 marca 2019 r.)

Powoli mija pierwsza kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy. Za około pół roku będziemy znów wybierać posłów i senatorów. Jednak wcześniej, bo już 26 maja, wybierzemy naszych przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.

9 marca podczas konwencji regionalnej PiS w Jasionce na Podkarpaciu szef sztabu PiS Tomasz Poręba przedstawił „Deklarację Europejską” Prawa i Sprawiedliwości. Deklaracja składa się z 12 punktów (co jest nawiązaniem do 12 gwiazd na fladze UE) i stanowi swego rodzaju „streszczenie” naszego programu działania w Unii Europejskiej. Kolejne punkty deklaracji brzmią: 1. Europa Wartości; 2. Europa Rodziny; 3. Europejskie wsparcie dla polskiej Wsi; 4. Budżet UE dobry dla Polski; 5. Europejski Wspólny Wolny Rynek; 6. Bezpieczne granice Europy; 7. Europa niezależna energetycznie; 8. Ta sama jakość produktów w całej Europie; 9. Europa równych szans; 10. Sprawiedliwa polityka klimatyczna Europy; 11. Zrównoważony rozwój – podstawa silnej UE; 12. Stop nielegalnej imigracji.

O wybór do Parlamentu Europejskiego i realizację wspomnianej powyżej zawalczy bardzo mocna drużyna, składająca się między innymi z czołowych polityków naszego ugrupowania. Szczerze wierzę, że Polacy kolejny raz zaufają drużynie Zjednoczonej Prawicy. Daliśmy radę w rządzie, dajemy radę w samorządzie, damy radę w Parlamencie Europejskim.

Wracając na nasz lokalny grunt pragnę poinformować, że 24 stycznia podczas 71. Posiedzenia Senatu złożyłem oświadczenie „w sprawie objęcia programem modernizacji dworca głównego w Czechowicach-Dziedzicach” Oświadczenie było skierowane do Ministra Infrastruktury oraz prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. W odpowiedzi Minister Infrastruktury zauważył: „Dworzec kolejowy w Czechowicach-Dziedzicach znajduje się w grupie dworców objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023, który realizuje Spółka PKP SA. W dniu 25 stycznia 2019 r. Minister Infrastruktury uzgodnił program inwestycji dla przebudowy dworca kolejowego Czechowice-Dziedzice. Szacowana wartość inwestycji to kwota około 28,5 mln zł netto. Harmonogram realizacji projektu zakłada, że w 2019 roku wykonane zostaną prace projektowe co powinno pozwolić na pozyskanie pozwolenia na budowę jeszcze przed końcem bieżącego roku. (…) Przy powyższych założeniach oddanie dworca do użytku będzie możliwe w IV kw. 2021 roku. (…)”. Podobnie brzmiącą odpowiedź otrzymałem z PKP. Oznacza to, że już niedługo dworzec w Czechowicach-Dziedzicach odzyska dawny blask.

Jednym z punktów tzw. „piątki Kaczyńskiego” jest przywracanie zlikwidowanych połączeń autobusowych. W wielu miejscach Polski, także w naszym regionie, mieszkańcom mocno doskwierają ograniczenia w możliwości korzystania z komunikacji publicznej. Na szczęście już niedługo się to zmieni i nie będzie już problemu z „wydostaniem” się z mniejszych miejscowości. Z kwestią braku połączeń autobusowych powiązany jest problem złego stanu dróg samorządowych. Aby rozwiązać i ten problem 23 października 2018 roku uchwalono ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. Wprowadzone regulacje pozwolą na dofinansowanie remontów, budów i przebudów dróg lokalnych, a także inwestycji w zadania mostowe i obronne. Inwestycje będą wybierane w otwartym konkursie, w którym mogą uczestniczyć wszystkie gminy i powiaty z terenu danego województwa. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść maksymalnie 30 mln zł, a maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80% wydatków kwalifikowanych zadania. Pozostałą kwotę samorządy pokrywają z własnych funduszy. Konkurs na realizację projektów w naszym województwie został ogłoszony 13 marca. Wysokość limitu środków jakie wojewoda śląski może wykorzystać w naborze na rok 2019 wynosi 234 mln na zadania jednoroczne i 57 mln na zadania wieloletnie. Od pierwszej kwoty należy odjąć kwoty przeznaczone na dofinansowanie projektów z „Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” z naboru w roku 2018 (ponad 87 mln zł). Po odjęciu tej kwoty suma środków do wykorzystania w tym naborze (na zadania jednoroczne) wynosi nieco ponad 147 mln zł. Limit środków na 2020 rok będzie znany w lipcu bieżącego roku. Nabór na 2020 rok powinien był ogłoszony już w sierpniu bieżącego roku.

Andrzej Kamiński