W sejmie Republiki Litewskiej powstała Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana

15-03-2019 12:50
W sejmie Republiki Litewskiej powstała Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana.

Grupa Parlamentarna Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie RL została utworzona 12 marca br. z inicjatywy frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin. Przewodniczącą Grupy, do której należy aktualnie 11 posłów, została Rita Tamašunienė, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.

Podczas pierwszego posiedzenia Grupy Prezes Instytutu Myśli Schumana prof. Zbigniew Krysiak odczytał mój list skierowany do członków nowo powstałej Grupy.

Więcej informacji:
http://l24.lt/pl/polityka/item/291590-w-sejmie-rl-powstala-grupa-parlamentarna-mysli-politycznej-roberta-schumana

Załączam List od Pani Rity Tamašunienė - Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Myśli Politycznej Roberta Schumana w Sejmie Litwy.
Rita Tamašunienė jest posłem z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin.