Widziane z Senatu (17 I 2019 r.)

25-01-2019 10:24
(„Kronika Beskidzka” nr 3 (3232) z 17 stycznia 2019 r.)

Wizyta w Polsce Matteo Salviniego – wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych Włoch – sprowokowała komentatorów do spekulacji na temat przyszłego kształtu Unii Europejskiej, a także tego w jakim stopniu Polska może przyczynić się do jej reformy. Tradycyjnie nie brakło głosów – zazwyczaj z kręgów bliskich totalnej opozycji – jakoby obecny rząd wraz z europejskimi „populistami” chciał zniszczyć UE lub, w najlepszym wypadku, opuścić jej struktury. Nie ma sensu kolejny raz dowodzić, że środowisko Zjednoczonej Prawicy zawsze było i nadal pozostaje w sposób zdecydowany „prounijne”. Nie oznacza to jednak, iż uważamy, że Unii nie należy (gruntownie) zreformować.

Pamiętajmy, że to właśnie nasza Ojczyzna już kilka wieków temu pokazała światu, jak powinna wyglądać dobra współpraca międzynarodowa. Nasze kolejne Unie z Litwą (zapoczątkowane Unią w Krewie z 1385 roku), najlepiej pokazują na czym polega współpraca między szanującymi się Państwami. W tym roku obchodzimy 450-lecie zawarcia Unii Lubelskiej (w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów – Państwo złożone z Korony Królestwa Polskiego oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Organizm połączony już nie tylko wspólnym monarchą, ale także herbem, sejmem, walutą, polityką zagraniczną i obronną, jednak z odrębnym skarbem, urzędami, wojskiem i sądownictwem). W związku z tą ważną rocznicą Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z 20 grudnia 2018 roku ustanowił rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej.

W uchwale możemy przeczytać między innymi: Unia Lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzących wspólnie potężne państwo federacyjne. Powstało mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej, które – na tle realiów ówczesnej Europy – cechowała tolerancja i pokojowe współistnienie. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem między zachodnią a wschodnią Europą. Unia Lubelska, ten pokojowy akt światłej woli politycznej oraz bardzo zaawansowanej myśli traktatowej i prawniczej, zawarty w duchu wzajemnego poszanowania narodów i kultur, dobrego sąsiedztwa i nieagresywnego współistnienia, jest wielkim naszym dziedzictwem i wkładem w historię nowożytnej Europy. Bez wątpienia inspirację do mądrej reformy Unii Europejskiej możemy czerpać z, będącej cały czas istotną częścią naszego narodowego dziedzictwa, Unii Lubelskiej. Pamiętajmy także, że prawdziwa reforma nie nastąpi bez powrotu do chrześcijańskich korzeni Europy. Należy pamiętać o słowach Roberta Schumana – jednego z ojców UE: Europejski duch oznacza bycie świadomym przynależności do kultury chrześcijańskiej rodziny i gotowym do służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności, bez żadnych ukrytych motywów hegemonii bądź egoistycznego wykorzystywania innych.

Podczas ostatniego w zeszłym już roku posiedzenia Senatu, po kilku godzinach burzliwej debaty, przyjęliśmy „ustawę – o zmienia ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw”. Celem ustawy jest przeciwdziałanie podwyżkom cen energii elektrycznej. Przedłożona przez rząd ustawa przewiduje redukcję administracyjnego obciążenia rachunków za energię elektryczną dzięki obniżeniu wysokości podatku akcyzowego i opłaty przejściowej płaconej co miesiąc przez odbiorców w gospodarstwach domowych. Zmniejsza ona akcyzę na energię elektryczną z 20 do 5 zł za megawatogodzinę (MWh), obniża też o 95 proc. opłatę przejściową. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, mają pozostać na poziomie z 31 grudnia 2018 r.
W tym roku nauczyciele otrzymają podwyżki pensji o około 5 procent. Podwyżki będą obowiązywały z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 roku. Pozostając w tematach szkolnych warto także dodać, iż rusza program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. W latach 2019-2023 200 mln zł zostanie przeznaczone na stołówki szkolne celem ich doposażenia, poprawy standardu, adaptacji pomieszczeń szkolnych na kuchnię i jadalnię oraz stworzenia nowych stołówek od zera. Ponadto pomocy żywnościową otrzymają seniorzy, osoby z niepełnosprawnością i o niskich dochodach.

Wszystkim Czytelnikom „Kroniki Beskidzkiej” życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Niech spełniają się marzenia, zdrowie dopisuje, a Pan Bóg błogosławi.

Andrzej Kamiński