Widziane z Senatu (22 XI 2018 r.)

06-12-2018 09:06
(„Kronika Beskidzka” nr 47 (3224) z 22 listopada 2018 r.)

Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości – ze względu na 100. rocznicę tego wielkiego wydarzenia – były bardzo uroczyste i odbywały się w wielu, nawet bardzo małych, miejscowościach. Kalendarz uroczystości był tak bardzo wypełniony, że nie sposób było wziąć udziału w sporej części obchodów. Osobiście brałem udział w obchodach w Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Dankowicach, Łodygowicach i Pisarzowicach.

W kilku miejscowościach naszego regionu odsłonięto tablice, a także pomniki upamiętniające osoby i wydarzenia dzięki którym nasza Ojczyzna odzyskała wolność po 123 latach niewoli. W moich rodzinnych Dankowicach odsłonięto obelisk i tablice upamiętniające obrońców polskości, a więc osoby walczące z zaborcami 1792-1918, działaczy z tego okresu, a także żołnierzy walczących o polskie granice w latach 1918-21. Także w mojej gminie, przy kościele w Pisarzowicach odsłonięto dwie tablice – jedną poświęconą pisarzowickim ochotnikom, którzy poszli walczyć w Legionach Polskich oraz żołnierzom wcielonym do armii austro-węgierskiej w 1914 roku oraz drugą dedykowaną pochodzącemu z Pisarzowic pułkownikowi Marianowi Pilarskiemu. Pułkownik był postacią wielkiego formatu – działał na rzecz niepodległości Polski jeszcze w czasie I wojny światowej, uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej. Był żołnierzem Armii Krajowej, organizatorem i przywódcą struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na Zamojszczyźnie. W 1951 r. skazany został na karę śmierci – wyrok wykonano 4 kwietnia 1952 r.

W Czechowicach-Dziedzicach z kolei odsłonięto monumentalny Pomnik Wolności, który stanął na nowym Skwerze Stulecia. Pierwszy Pomnik Wolności został wzniesiony w 1924 r. naprzeciw dworca kolejowego w ówczesnych Dziedzicach. 7 września 1939 roku monument został zburzony przez Niemców.

Pozostając jeszcze w klimacie obchodów setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości pragnę Państwa poinformować, że do końca listopada w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej można oglądać pokonkursową wystawę „Orzeł Biały – Nasza Duma”. Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt najlepszych prac uczniów szkół z naszego regionu, które zostały wcześniej przekazane do mojego biura na senacki konkurs o tej samej nazwie. Zachęcam państwa do odwiedzenia Książnicy i naocznego przekonania się o tym, jak wielki talent i ogromny patriotyzm drzemie w naszej młodzieży.

Podczas październikowego posiedzenia Senatu wiele czasu poświęciliśmy pracy nad Ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich. Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w Kołach Gospodyń Wiejskich oraz tryb zakładania i ich organizację wewnętrzną. Ustawa przewiduje nadanie kołom osobowości prawnej, co umożliwi im ubieganie się o dotacje. Senatorowie mieli wiele uwag do tekstu ustawy przyjętego przez Sejm dlatego też podczas prac nad nią zgłoszono szereg poprawek. Podczas czytania ustawy w Senacie zgłosiłem poprawkę (została przyjęta), która pozwala na rejestrację wszystkich Kół, które dotychczas działały w danej wsi. Ustawa w kształcie wcześniej przyjętym przez Sejm uniemożliwiała działanie kilku Kół w jednej wsi naraz.

Warto także pokrótce wspomnieć o omawianej na październikowym posiedzeniu Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Tworzy ona ramy prawne funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60. roku życia. W tym celu przewiduje się m.in.: utworzenie pracowniczych programów kapitałowych (PPK) przez wszystkie podmioty zatrudniające dla wszystkich osób, za które odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne; ustanowienie minimalnej wysokości wpłat podstawowych do PPK finansowanych w wysokości 2% wynagrodzenia brutto po stronie uczestnika oraz 1,5% po stronie zatrudniającego.

Także podczas ostatniego posiedzenia senatu dyskutowaliśmy na temat ustawy o funduszu dróg samorządowych. zadaniem funduszu będzie między innymi dofinansowanie budowy, przebudowy oraz remontów dróg powiatowych i gminnych. Wsparcie ma także dotyczyć budowy nowych mostów zlokalizowanych w ciągach tych dróg. Na te cele zostaną przeznaczone ogromne pieniądze: nawet 36 miliardów złotych w latach 2019-2028.

Andrzej Kamiński